Helsefremmende
arbeidsmiljø
Lederen får frem
sine beste kvaliteter
De ansatte får frem
sine beste kvaliteter

BestSolution

Helsefremmende arbeidsmiljø

Vi leverer et program for å holde kontinuerlig fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø.

Basert på involvering av de ansatte, som tar hensyn til den enkeltes behov, ressurser og potensial. Fremme aktiv deltakelse og styrke de ansattes  personlige utvikling. Helsefremmende arbeid bør integreres i den daglige driften.

Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende.

Det er både den ansatte og arbeidsgivers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Motiverte og friske ansatte er nøkkelfaktoren til gode og effektive bedrifter.

Våre tjenester leveres som kurs og digitale verktøy. Med mål om å gjøre bedriften selvstendig i å holde et kontinuerlig fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø.

 

 

 

Hva er helse?

Helse er opplevelsen av hvordan en har det

Fullstendig

  • fysisk
  • psykisk
  • sosialt

velvære, iflg. WHO’s definisjon fra 1948.

Selv om en person har fått påvist sykdom, men føler seg bra, kan en oppleve det som en har god helse. Psykiske utfordringer kan forsterke fysiske plager.

Du kan endre din oppfattelse av hvor god helse du har.

Bedre helse gir mer kjernetid til dine barn og dine kjære, uten bekymringer

Behov

Hvilke behov må på plass i et helsefremmende arbeidsmiljø?

Følgende behov må på plass:

  • Mestring
  • Medvirkning
  • Anerkjennelse
  • Rettferdig behandling
  • Utvikling
  • Et godt sosialt fellesskap

Du som ansatt får mer trivsel på arbeid og i privatlivet og overskudd til aktiviteter i lag med dine barn og dine kjære.

 

Hvor starter du?

Start med helsen, endre oppfatningen av hvordan du har det.

Benytt stopstress-metoden hver gang du:

 • kommer inn i en negativ følelsesmessig reaksjon
 • blir støtt/truet
 • blir redd eller frykter noe
 • er deprimert eller får angst

Når den mentale øvelsen er gjennomført, gir du tilbakemelding på hvilken følelse du var inne i og styrken på den før og etter gjennomføringen av øvelsen samt årsaken til at du ble truet/støtt.

Mobil app’en med stopstress-metoden er gratis. Last den ned NÅ.

Du får også teste ut Tavle-oversikten i 14 dager uten noen kostnader, når du har lastet ned app’en. Etter 14 dager betaler du kr. 249.- pr. mnd for tilgang til Tavlen med oversikt over egne data.

Trykk på bildene under for å laste ned stopstress-metoden.

Tilbakemelding fra Flå Kommune

Britt H. Thalerud, personalsjef

”Flå kommune har i flere år hatt svært høyt sykefravær i en av sine enheter (15-18 %). En rekke tiltak har blitt gjennomført uten resultat. Samtidig scorer medarbeiderne høyt på trivselsfaktoren ved denne arbeidsplassen. Høsten 2013 startet en konkret satsing. Det ble gjennomført samtaler med hver enkelt medarbeider om hva den enkelte mente og tenkte om det høye sykefraværet. Samtidig introduserte vi vår samarbeidspartner BestSolution et antall samlinger med de ansatte. Dette var noe helt nytt! BestSolution sin praktiske tilnærming gjorde inntrykk på de ansatte. Sykefraværsprosenten gikk raskt nedover. Et halvt år senere var det totale fraværet kommet ned i 5,4%. Dette er et svært godt resultat. Fokuset og verktøyet har gjort oss optimistiske med tanke på fortsettelsen.”

Kontakt Oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe!

Not readable? Change text. captcha txt
0