BestSolution

Du skal nå analysere situasjonen – finne alle negative konsekvenser og nye løsninger du mester

Velg en situasjon og skriv ned alle konsekvensene.

Harmoni - Løsning

Skriv ned den negative konsekvensene av valgte problem!

Så den posetive konsekvensen av valgte problem!