Coaching

Hei du har nå kartlagt den sterkeste følelsen og smerten/ubehaget du har akkurat nå. Dette er et trinn i prosessen for å forstår hvor stor påvirkning de negative følelsene har på våre valg og handlingsmønster.

Når vanskelig situasjoner oppstår opplever vi frykt, utrygghet og redsel. Oppleves situasjonen veldig vanskelig så oppleves følelsen og smerten sterkere.

I de tilfellene der smerte og ubehag har en sammenheng med vonde følelser, vil smerten og ubehaget avta når den vonde følelsen er redusert eller borte.

Til informasjon så er det ikke sikkert du opplever fremgang med en gang hvis du har et kaos av følelser, derfor er det viktig å gi det litt tid og ha tålmodighet. Lykke til med din mentale trening og husk trening gir resultat!

Vi råder deg til å gå til Harmonimetoden som er et mentalt treningsprogram for å redusere negative følelser, smerte og ubehag. Der kan du  å fokusere på den vonde følelsen, helt til den er avtatt eller borte.

Etter at du har brukt Harmonimetoden, går du videre til neste steg som er “Endre handlingsmønster”, der du skal jobbe med å se på konsekvenser av situasjonen og lage en endringsplan.