Logo Harmoni.app

Harmoniappen

Jeg ønsker Harmoniappen skal være til god hjelp for deg til å redusere negative følelser og stress. Når stress påvirker oss over tid kan det gi sykdommer og smerter i kroppen noe jeg selv har erfart. Følelser har så stor påvirkning i alt vi gjør, gode følelser gir gode dager og dårlige følelser gir mer slitsommer dager. Hvordan kan du overvinne vonde følelser for å få en bedre hverdag ? Det håper jeg Harmoniappen vil hjelpe deg med. 

Harmoniappen kan hjelpe deg med å:

  • Få ned intensiteten i ubehaget/ smerten- så raskt som mulig
  • Trene på å gjenkjenne når hendelser/situasjoner oppstår
  • Erfare hva ubehaget/ smerten gjør med deg- tren deg på å se konsekvensene dine
  • Bli bevisst på konsekvensene så du kan ta bedre valg

 Appen består av fire menyvalg:

  1. Harmonimetoden – hjelper deg her & nå til å overvinne vonde følelser og stress.
  2. Finn ut hva som stopper deg – bli mer bevisst på sammenheng mellom følelser og smerter
  3. Sett mål  – bevisstgjør deg på situasjonen og ta nye og bedre valg
  4. Avspenningsøvelser – enkle øvelser til en travel hverdag

Appen er utviklet for å gi deg et verktøy du alltid har med deg når negative hendelser og situasjoner oppstår. En venn i en vanskelig situasjon!

Tips til bruk av Harmoniappen

Opplever du følelsen av å ikke strekker til, har mye å gjøre, kan det forekomme mange tanker. Hvilken tanke er det som tar din største oppmerksomhet? Sett ord på tanken og start med den i Harmoniappen. Eksempel på en tanke er dårlig samvittighet, som er situasjonen du skal beskriver under punkt 2 over  “Finn ut hva som stopper deg”. 

Vi anbefaler å lytte på Harmonimetoden hyppig for å overvinne vonde følelser.