followUp

Aksjon 1 - velg situasjon
Endring av adferds- og handlingsmønstre

Velg den aktuelle situasjonen/hendelsen og trykk på "Vis".