Bruk av StoppStressØvelsen på mobilappen Harmoni

HarmoniAppen

HarmoniAppen kan lastes ned fra Google Play eller Apple Store. Eller kjøres direkte fra app.harmoni.app.

Du må logge deg på med samme bruker og passord som du har benyttet når du registrerte deg på dette kurset.

Se hele filmen for å få oversikt over hvordan du skal benytte de ulike funksjonene i Harmoni App’en.

<< Legg inn filmen her >>