Hva skjer når negative minner fester seg i vår hukommelse?

Når negative minner fester seg i vår hukommelse, programmerer vi en negativ hendelse. 

Det vil si at når vi kommer i lignende situasjoner senere, vil vi oppfatte denne situasjonen negativt. 

Opplever vi situasjoner som er vanskelige, vonde og smertefulle, lagrer vi disse minnene i hjernen. 

Derfor er det så viktig å håndtere de negative reaksjonene og frykten du har, slik at de ikke blir programmert negativt i fremtiden. 

90 % av handlingene våre styres via vår underbevissthet. Derfor er det viktig å ikke programmere negative hendelser frem i tid på grunn av at du frykter fremtiden. 

Dersom du er som folk flest opplever du vanskelige situasjoner som aktiverer stressresponsen. Hjernen vår er utviklet for å bekjempe farer. Vi er på vakt for å håndtere disse farene. Eksempler på reaksjonsmåter er å undertrykke, ignorere, engasjere oss for mye, overspise, bruk av medikamenter, alkohol eller narkotika. For å undertrykke, dempe eller flykte fra negative følelser som blir aktivert i en stressreaksjon. StoppStressØvelsen  hjelper til med å håndtere stress og negative følelser på en helt ny måte. Dette fører til færre stressreaksjoner og mindre tid i negative følelser. Dette fører til flere valg som du ikke angrer på eller har dårlig samvittighet for i ettertid.