Hvorfor skal du bruke StoppStressØvelsen

Hvorfor er det så viktig å håndtere negative minner? Hjernen din registrerer alt du tenker, føler og sanser. 

Hjernen husker alt, alle våre erfaringer vi har opplevd i livet blir lagret i hippocampus. 

Derfor gjenkjenner hjernen alle situasjoner vi har erfart tidligere og bruker minnene til å vurdere om du er i livsfare eller ikke. Om hjernen vurderer at du er i livsfare, aktiveres stressresponsen. Over tid er det helseskadelig å gå med stressresponsen aktivert.