Modul 2 – Kraften i dine følelser

Introduksjon om kraften i dine følelser

Kraften i dine følelser

Når følelsene er sterke har du mindre kontroll på hva du sier og gjør.
Utfordringene vokser. Fortvilelsen, sorgen, skuffelsen tar mye av fokuset. Dette kan du teste ut selv neste gang du kommer i en situasjon hvor du får en sterk negativ følelse. Du vil erfare at når følelsen er veldig sterk er det vanskeligere å holde fokus på følelsen. Tankene går i alle retninger og følelsene blir flere og sterkere. Du rekker å tenke og føle mye på kort tid. Legg merke til at både tankene og følelsene er negative. I de situasjonene hvor styrken i en negativ følelse ikke er så høy, er det enklere å fokusere, dette vil du erfare når du bruker stoppstressøvelsen. Følelsen vil avta og bli borte. Når du trener fokuset ditt på tegnestiften vil det bli lettere å fokusere på negative følelser.

Hvordan opplever du hverdagen din? Kjenner du deg igjen i dette? Når du har gode opplevelser og er i godt humør er hverdagen din bra. Er hverdagen din mer slitsom de dagene fokuset er negativt. Oppleves alt tyngre i dagene. Blir trivselen, engasjementet og lysten til å være aktiv mindre. Oppfatter du det andre sier mer negativt og blir du mer nærtagen når negative tanker og følelser tar fokuset.

Dette kurset handler om å gi deg gode verktøy og forhåpentligvis økt forståelse for hvor mye følelsene styrer hverdagen. Humøret ditt er en temperaturmåler for hvordan du har det i øyeblikket. Du kan være fornøyd og plutselig oppstår en situasjon hvor du reagerer. Denne situasjonen kan sette dype spor i deg i lang tid fremover. Det kan gi deg mange vonde opplevelser og konsekvenser.

Hver gang du får en positiv eller negativ opplevelse, husker hukommelsen den. Opplever du situasjonen ubehagelig får du et negativt minne i hukommelsen. Derfor er det så viktig å få ned styrken på følelsen med en gang situasjonen skjer, så du ikke lagrer situasjonen som et negativt minne. Når du har håndtert følelsen i situasjonen, fått bort ubehaget eller redselen, lagrer ikke hukommelsen det som et negativt minne. Det som skjer er at neste gang den samme situasjonen skjer, opplever du ikke situasjonen som ubehagelig og får ikke negative følelser.

Når du kjenner igjen situasjonene som skjer, og du håndterte følelsene sist, får du et kort øyeblikk til å tenke klart å ta et godt valg i situasjonen. Tar du et valg som er bra for deg får du en positiv følelse og opplevelse. Tar du valg ut fra dårlig samvittighet vil du få et negativt fokus med negative følelser som resultat.
Derfor er det viktig når situasjonen skjer å velge det som er bra for deg.

Kjenner du ikke igjen situasjonen går reaksjonen din på automatikk. Derfor er det så viktig at du trener deg i å se i hvilke situasjoner du reagerer, og hvilken følelsen reaksjonen gir deg. Dette kalles et mønster. Det gjentar seg helt til du ser situasjonene og reaksjonene dine. Derfor er det så viktig å ta gode valg i situasjonen for å oppnå harmoni. Grunnen til at du skal bruke stoppstressøvelsen den skal hjelpe deg til å få ned styrken på den vonde følelsen så raskt som mulig.

Hvordan er din hverdag? Hvor mye styrer følelsene deg? Ofte har du det samme miljøet rundt deg hele tiden. Noen dager har du det bedre, andre dager har du det bra og noen dager er slitsomme og vonde. Følelsene bestemmer, håper du erfarer hvor viktig det er å få ned styrken i følelsene, så de ikke styrer livet ditt på en slitsom vei.

For å kunne oppnå indre ro og harmoni, er det viktig å håndtere det som skaper uro. Bruk stoppstressøvelsen å kjenn på det som gir deg uro og redsel.
Utryggheten er årsaken til uro og redsel. Du får ingen negativ reaksjon og vonde følelser i de situasjonene du føler deg trygg.

Hva er det som gir deg en bra dag? Er du fornøyd har relasjoner du trives med , slipper økonomiske bekymringer og mestrer dagens oppgaver.  Mange opplever usikkerhet på flere områder. Er dette hverdagen din vil du også oppleve at følelsene svinger som en Berg og dalbane. Hvor starter du når følelsene svinger? Start med det som er verst for deg og det du tenker mest på. Husk å start med en situasjon, en reaksjon og en følelse. Bruk Harmoniappen så du får spørsmålene og svarene inn som en rutine. Da får du større oversikt over følelsene så de ikke er så kaotiske. Når følelsene er sterke står utfordringene i kø. Du får mange negative konsekvenser som igjen skaper flere vonde følelser for deg. Du slipper mange vonde og uheldige konsekvenser når følelsene er svake eller borte. Da tenker du klart og tar gode valg.

Lykke til