Modul 5 – hvordan få mer harmoni i hverdagen

Velkommen til modul 5 som handler om hvordan få mer harmoni i hverdagen.

For å kunne få mer harmoni i hverdagen, må du vite hva som hindrer deg i å ha det bra. Når du lytter til deg selv, finner du ut hva du klager over eller er misfornøyd med.  Når du trener deg i å legge merke til når alarmen går, handler med en gang du blir varslet, får ned styrken i vonde følelser blir resultatet mer harmoni.

Ofte reagerer du på noe, er du ikke oppmerksom i det øyeblikket du reagerer, vet du ikke hva det noe er. Det noe får deg inn i negative tanker og følelser og hindrer deg i å ha harmoni. Tren deg på å se i hvilke situasjoner du reagerer på noe. Finn ut hva det noe er og hvordan det påvirker deg. Har du mange situasjoner du reagerer på noe, er det lett for at du opplever kaos. Da blir det uoversiktlig og vanskelig å gjøre en forandring, fordi du vet ikke hva det noe er.

Det er alltid en årsak til at du reagerer. Når du vet hva som utløste alarmen, hva du reagerte på kan du få tilbake harmonien. Før du kan finne tilbake til ro og harmoni, må du håndtere det som gav deg uro og disharmoni.

Det kan være en utfordring å sette grenser. Å sette grenser kan være ubehagelig. Hvis det oppleves veldig ubehagelig er sannsynligheten stor for at du strekker deg lengre enn du både vil og har kapasitet til. Strekker du deg langt kan du få konsekvenser som lite overskudd, rastløs, irritert, oppleve å ikke strekke til og få en mer slitsom og krevende hverdag. Det er lett å bli misfornøyd når du gjør noe du ikke vil. For å kunne klare å sette grenser, må du håndtere redselen for det som er ubehagelig. Det gjør du ved å fokusere på ubehaget i den situasjonen du ikke klarer å sette grenser. Da unngår du negative følelser som for eksempel irritasjon, sinne og kort lunte.

Noen ganger kan det være vanskelig å si i fra hva du vil og hva du mener. Det er alltid en grunn for at du ikke klarer å si i fra. Kanskje har du dårlig erfaring at de du snakker til ikke lytter på deg. Det kan være mange årsaker til at du ikke klarer å si i fra. Når ubehaget er stort, er det lett å holde det inni deg. Er det ubehagelig om andre er uenig, eller at de andre ønsker noe annet, er det stor sannsynlighet at du får motstand.

Har du blitt latterliggjort, eller har du sagt noe du fikk brukt mot deg senere. Når du finner ut hva årsaken er til at du ikke sier i fra, kan du kjenne på følelsen som stopper deg. Når følelsen er borte kan du velge om det er bra for deg å si i fra eller ikke. Er det bra for deg sier du i fra, er det ikke snakker du om noe annet.

Autopiloten din styrer mye av dagen din. Står du fastlåst i negative tanker og følelser, tar det fokuset ditt. Når du blir oppmerksom på hva som tar fokuset ditt og hvorfor kan du skape mer av det du vil ha. Når du vet hva som hindrer deg i å få det du vil, kan du håndtere det som stopper deg. Når du har fått oversikt over det som stopper deg, da kan du håndtere den situasjonen, og etterpå ha fokus på hva du vil ha. For å klare å ha fokus på det du vil ha, må du fjerne det du ikke vil ha, og erstatte det med det du vil ha. Velg det som er bra for deg i hver situasjon.

Når du er fornøyd har du det bra. Det motsette av å være fornøyd er å være misfornøyd. For å kunne bli fornøyd trenger du å vite hva som gjør deg misfornøyd. Det trenger ikke være mye du er misfornøyd med, det holder at det er en ting. Er følelsen sterk tar det mye av oppmerksomheten din. Når du blir oppmerksom på hva som gjør deg misfornøyd, kan du skape en forandring. Lag deg en plan med små trinn som du vet du klarer å nå. Du må dele opp misnøyen til situasjonene. Håndtere en og en situasjon. Det er viktig å få oversikt og mestring i hver situasjon. Etter hvert vil du erfare at jo flere situasjoner du håndterer og får mestring i blir du mer fornøyd.

Når alarmen går og følelsene fyres opp, er det viktig å se bak følelsen. Hva er budskapet denne følelsen formidler til deg. Blir du sint, sur, irritert, eller får dårlig samvittighet eller føler skam, har hver følelse ulik beskjed til deg. Det som er viktig er å studere informasjonen, hva du reagerte på og hvordan det påvirket deg. Skriv ned informasjonen å lag en plan på hvordan du kan håndtere lignende situasjoner som kommer til å skje senere. Hva kan du gjøre i de situasjonene for å ta vare på deg selv og velge det som er bra for deg. Ingen rundt deg har det bra når du er sint eller irritert, derfor er det bra å ta hensyn til deg selv også.

Din kapasitet styres av ditt overskudd. Det er lett å bli sliten hvis du tøyer grensene dine, sier ja til mer enn du har kapasitet til. Du vil så gjerne, du klarer det en stund etterhvert sier kroppen stopp. Hvordan er det med din kropp. Har du erfart at den sier stopp? Det er lettere å reagere negativt når du er sliten. Ofte kommer ikke bare en reaksjon, det er som legoklosser det bygger seg opp og følelsene blir tyngre. Har du mange reaksjoner går det utover humøret og selvfølelsen. Du kritiserer deg selv og lever ikke opp til dine krav. Du får mindre mestring og selvtilliten daler. Sørg for at du får litt pause og får tilbake overskuddet, da slipper du at alarmklokken varsler mer enn den trenger.

  • Er du ofte i tidsklemma?
  • Tenker du ofte på alt du skulle, burde eller må gjøre.
  • Opplever du at hverdagen går i ett?
  • Dagene går på autopilot og plutselig var det mandag igjen.
  • Tempoet er høyt og det er lite tid til å gjøre det du liker.

Hverdagen består av mange oppgaver for å få det til å gå rundt.

  • Hvordan ser din hverdag ut?
  • Hva fyller du tiden din med? 
  • Består hverdagen av mange gjøremål du ikke vil, eller trives med?

Hvis du i tillegg ikke mestrer en eller flere oppgaver, vil du ha mange negative reaksjoner. Derfor er det så viktig å vite hva som hindrer deg i å ha en god selvfølelse og selvtillit og gjøre endringer i de situasjonene hvor selvfølelsen og selvtilliten er lav.

Det kan høres enkelt ut å ta et valg. I mange situasjoner er det autopiloten som velger for deg. Du har kanskje gjort noe uten å tenke på konsekvensene. Det går en stund så står du igjen med konsekvensene. De er ikke bra for deg og kan være vanskelig å bryte ut av. Når du velger det som er bra for deg får du alltid et godt resultat. Tar du valg på autopilot kan du være heldig å få et godt resultat. Du kan også få et resultat som ikke er bra for deg. Å bli oppmerksom hva du velger når og hvorfor du velger det, gir deg innsikt til å velge mer av det du vil ha og oppnå mer harmoni.

Å sette pris på deg selv er kanskje ikke like enkelt alltid. Går du mye på akkord med deg selv, sier ja men mener nei respekterer du ikke deg selv. Du setter andre først og det kan være bra i noen situasjoner, men ikke hvis det blir for ofte. Det kan være vanskelig å verdsette deg selv, hvis du ofte er sliten og strekker deg lengre enn du vil og har kapasitet til. Dette går utover din egenverdi og kommer inn i en negativ spiral. For å unngå den negative spiralen er det viktig å lytte til varsellampen. Klarer du å stoppe i rett tid unngår du den negative spiralen. Da slipper du alle de negative konsekvensene og får en bedre opplevelse. Du verdsetter deg selv og får en bedre selvfølelse.

Hverdagen er enkel når du er i flyt og alt legger seg til rette for deg. Noen dager går det lettere, andre dager er det tyngre. Det er en grunn til at du opplever tyngre dager. Er det noe som gjentar seg på de slitsomme dagene. Er du sliten og ikke har tid til et pusterom? Opplever du mer ensomhet? Eller er det noe som skjer som du opplever vanskelig? Når du blir oppmerksom på hva som gjør hverdagen din tung og får oversikt over hvordan du kan håndtere situasjonen. Du lage deg en plan med små mål som du vet du vil mestre og håndtere den vonde følelsen. Da vil følelsen endre seg og du vil få det mye bedre.

Du oppnå mer flyt og harmoni i din hverdag.