Oppgaver


Skriv ned hva som får deg i godt humør
Skriv ned hva som får deg i dårlig humør
Skriv ned hvor mange smilefjes du har hatt i dag
Skriv ned hvor mange surefjes du har hatt det i dag
Skriv ned hvordan det negative humøret påvirker deg
Skriv ned hvordan det positive humøret påvirker deg
Skriv ned forskjellen hvordan du har det når du er i godt humør kontra hvordan du har det når du er i dårlig humør