Spørsmål

  1. Hva forteller følelsene dine deg?
  2. Hvordan lytter du til dine budbringere og hva gjør du med informasjonen?
  3. Hvor ofte blir du skuffet over deg selv? (Ofte, sjeldent, aldri)
  4. Hvor ofte blir du skuffet over andre? (Ofte, sjeldent, aldri)
  5. Hvor ofte føler du deg sviktet? (Ofte, sjeldent, aldri)
  6. Hvor ofte er du misfornøyd? (Ofte, sjeldent, aldri)
  7. Hva er det som får deg misfornøyd?
  8. Hva kan du gjøre for å bli mer fornøyd?