Spørsmål

  1. Hvilke utfordringer har du?
  2. Hva er det som gjør at du ikke har det bra?
  3. Hva hindrer deg i å ha det bra?
  4. Hvilken situasjon står du fastlåst i?
  5. Hva er det du ikke mestrer i denne situasjonen?
  6. Hvilke personer tar du hensyn til i denne situasjonen?
  7. Hva kan du gjøre for å ta hensyn til deg, å ha det bra?