Spørsmål

  1. Hvor lett er det for deg å fokusere på smerte?
  2. I hvilke situasjoner forstyrrer de vonde/negative følelsene deg?
  3. Hvor ofte forstyrrer negative tanker og følelser deg?
  4. Hele tiden, veldig ofte, av og til, sjeldent, aldri?
  5. Skriv ned hva som skjedde i situasjonen?
  6. Skriv ned hva du reagerte på i denne situasjonen?
  7. Skriv ned den sterkeste følelsen du fikk i denne situasjonen
  8. Skriv ned hva du vil gjøre annerledes neste gang lignede situasjoner skjer?
  9. Er følelsen sterk, skriv ned dine reaksjoner og hva du føler før du bruker stoppstressøvelsen

Er følelsen lav, skriv ned situasjonen, hva du reagerte på og bruk stoppstressøvelsen så fort du kjenner følelsen kommer.