Modul 3 – Følelsene er dine budbringere

Følelsene er dine budbringere , de forteller deg hvordan du har det akkurat nå.

Introduksjon om dine budbringere

Lytter du til dine budbringere? Opplever du følelsene dine som positive?

Negative følelser er ikke enkelt å oppfatte positivt. Følelsene kommer med informasjon til deg. Du får ikke negative følelser uten at du reagerer på noe. Nå som du vet at du reagerer fordi det er noe du ikke liker, kan du se på denne informasjonen positivt. Når du vet hva du reagerer på kan du gjøre noe med det.
Utfordringen med følelsene er at de er subjektive. Når du kommer i situasjoner og reagerer på noe andre sier og gjør. Du kan si i fra hva du reagerte på, det er stor sannsynlighet at den andre hverken forstår din reaksjon eller har samme opplevelse som deg. Siden to personer oppfatter situasjonen så ulikt og reagerer så forskjellig, er det lett å bli irritert, skuffet, føle seg sviktet av andre. Du kan si i fra hva du mener og hvordan du opplever situasjonen men det er ikke sikkert du får den responsen du vil ha.

Er det noe som betyr mye for deg og det ikke blir slik, kan du bli skuffet. Betyr det mye for deg reagerer du sterkt, betyr det lite reagerer du ingenting.
Følelsene er dine budbringere, husk på neste gang du blir sur, irritert, sint, lei deg, tenk på hva du reagerte på. Din reaksjon påvirker hvordan andre oppfatter deg og hvordan du kommuniserer med andre. Still deg selv spørsmålet hva er årsaken til din reaksjon?

Blir du sur fordi du alltid stiller opp for andre og ikke rekker å ta vare på deg selv. Er du sliten fordi usikkerhet og utrygghet tapper deg for krefter? Er du sliten fordi du ikke rekker å hente deg inn igjen? Er du irritert for at de rundt deg tenker på seg selv og ikke tar hensyn til deg. Her var noen eksempler på budskap følelsene kan komme med.

Når følelsene gir deg en negativ opplevelse, er det fordi du ikke er fornøyd med resultatet. Du reagerer med negative følelser som for eksempel kan ikke skjønne at hun eller han kunne gjøre dette. Når du reagerer på andre , legg merke til om du vil ha noe fra denne/ disse personene. Du kan ikke bli sint, skuffet, lei deg hvis du ikke har en forventning. Bruk stoppstressøvelsen og kjenn på skuffelsen over det som ikke ble som du ønsket. Hvordan er det for deg, forteller du andre hva du reagerer på? Vent med å fortelle andre hva du reagerer på når følelsene dine er sterke. Er du veldig sint kan det være du får god respons, er du trist eller skuffet er sannsynligheten stor for at du blir enda mer lei deg og får enda flere vonde følelser. Bruk stoppstressøvelsen å få styrken på følelsen før du sier i fra. Sannsynligheten for et bedre resultat er mye større.

Det er så viktig å lytte til følelsene, de forteller så mye og kommer med viktig informasjon. Lytter du ikke til denne informasjonen blir hverdagen tyngre og vanskeligere. Vil du bli mer fornøyd, er det nødvendig å lytte til hva som får deg misfornøyd og gjøre noe med det så langt du klarer. Husk på følelsene er der ikke for å holde deg nede, men en budbringer for at du skal forandre på det som ikke er bra for deg. Lykke til med å lytte enda bedre til hva dine budbringere formidler til deg.