Hvorfor oppstår følelser

Harmoni i hverdagen
Hvorfor oppstår vonde følelser
Hvordan påvirker vonde følelser deg
Hva er løsningen for å håndtere vonde følelser
Hvordan virker de ulike metodene tilgjengelig i dag
Hvilke fordeler oppnår du ved å endre minner
Lær mer

Endre minner

Løsningen for å komme i Harmoni, er å «endre minnet» som gjør at jeg tolker situasjonen som truende. Unngå å aktivere alarmen i kroppen, stressresponsen.

Jeg ønsker ikke å ta dårlige valg, ha mange negative tanker og følelser. Gjøre dumme ting om og om igjen som jeg ikke vil fortsette å gjøre. Være i negativ flyt. Mitt ønske er å være i positiv flyt.

Eneste løsningen for å komme i Harmoni, er å «endre minnet» som hjernen tolker som en farlig/truende situasjon.

Utfordringen med å få endret negative minner er at evolusjonen har utstyrt oss med en overlevelse mekanisme som er spesialisert mot å oppdage farer. Ved å oppdage farene, kan en unngå situasjonene og overleve i en «farlig verden». Denne mekanismen jobber mot oss når vi skal endre negative minner, men den har gjort at menneske har overlevd som art. Vi er spesialister i å tolke farer.

De negative minnene er vårt forsvarssystem og de skal varsle oss når vi kommer ut i lignende livsfarlige situasjoner. Underbevisstheten bryr seg ikke om vi overtolker situasjoner som om de er farlige. I dagens samfunn opplever vi få livstruende situasjoner, likevel blir alarmsystemet aktivert for «små bagateller». Disse fører til at kroppen aktiverer stressresponsen med alle de negative virkningene det har for oss.

Arbeidet vi gjør i BestSolution AS er å nøytralisere negative minner, så de ikke hjernen benytter de til feiltolkninger.  Vi ønsker ikke å være i negative- følelser eller emosjonelle tilstander unntatt når vi er i en farlig situasjon, i hvert fall ikke være der lengre enn høyst nødvendig.

Vi ønsker å slå av alarmen/ stressresponsen i kroppen så raskt så mulig.