Hvorfor oppstår følelser

Harmoni i hverdagen
Hvorfor oppstår vonde følelser
Hvordan påvirker vonde følelser deg
Hva er løsningen for å håndtere vonde følelser
Hvordan virker de ulike metodene tilgjengelig i dag
Hvilke fordeler oppnår du ved å endre minner
Lær mer

Ønsketilstanden

Harmoni er ønsketilstanden vi vil være i mest mulig. Harmoni består av glede, kjærlighet og indre ro. I tillegg kan vi legge til mestring og bli verdsatt for den du er. Da er livet godt å leve.

Ønsker du å få bedre livskvalitet? Harmoni i livet?

Når en oppnår indre ro, føle deg verdifull og har glede i livet vil du oppleve livet som fantastisk.

Skal en få harmoni i hverdagen må en ha deg godt psykisk, fysisk og kroppslig. Det er ikke nok å ha det bra fysisk om en ikke har det godt mentalt eller kroppslig. Om en klarer å få to av delene på plass, pleier den tredje delen å falle på plass etter hvert også.

Språket til de ulike delene i oss er forskjellig:

  • Det bevisste sinn kommuniserer med ord
  • Underbevisstheten kommuniserer i bilder og følelser
  • Den fysiske kroppen i frekvenser/energi/bølgelengde

Vi har 5 sanser som vi oppfatter omgivelsene med:

  • Berøring
  • Smak
  • Lukt
  • Lyd
  • Syn

Alle sansene påvirker hvordan vi opplever nåsituasjonen, hvordan vi har det akkurat nå.

Opplevelsene, kombinasjon av sanseinntrykk blir lagret i vår hjerne som minner. I tillegg til sanseinntrykkene lagres følelsen som en har i øyeblikket sammen med sanseinntrykkene og til sammen danner et bilde. Om det er en god følelse knyttet til opplevelsen blir det et godt minne, om det er negative følelser, blir det et negativt minne. Minnene lagres i underbevisstheten.

Minnene benyttes senere for å tolke situasjoner vi kommer opp i, for å avgjøre om situasjonen er truende eller ikke.