Med stopstress-metoden kan du
gjøre nedturene kortere.


Stopstress-metoden er
tilgjengelig på mobil app.

Vilfred Gangsøy

Ønsker du bedre samspill?

Hva må på plass for å få bedre samspill?

 Følelsen av trygghet ved å:

  •  bli hørt, sett og respektert

  •  bli inkludert, anerkjent og verdsatt

  •  oppleve tilhørighet, få tillit og ansvar

  •  få mestring og selvstendig arbeid

StopStess-metoden er en helt ny måte å overvinne redsel, frykt og vonde følelser på når en ikke får dekket sine behov.

Last ned stopstress mobilapp NÅ. Den er gratis.

Er det ofte du ikke blir hørt eller sett?

I minTavle får du oversikten.

minTavle gir deg oversikten over hvor ofte du ikke føler deg hørt eller sett.

I mobilappen gir du tilbakemelding på hvilket behov (f.eks. ikke bli hørt og sett) du blir støtt/truet i forhold til og hvilke følelser du kjenner på.

Tilbakemeldingene samles på en web server, der de presenteres grafisk for deg i minTavle.

I tillegg får du veiledning ut fra den følelsen/behovet du er inne i til enhver tid i min eCoach.

Du får også OnLine kurs med flere fremgangsmåter for å takle utfordringene du er inne i.

Alt dette kan du kjøpet tilgang på for kr. 249.- pr. mnd.

Bilde hentet fra: Glassdoor.com

Vil du redusere sykefraværet?

Føler de ansatte seg hørt og sett, reduseres sykefraværet

Når de ansatte er redd for ikke å bli hørt, sett, respektert, anerkjent, involvert, få ansvar, medbestemmelse, frihet og selvstendighet kan det føre til at de mistrives og blir syke.

Vi tilbyr derfor sanntids kartlegging av hvilke behov de ansatte ikke får dekket. Metodikk for å lage gode samspillsregler i fellesskap, for å få et makaløst samspill.

Vi tilbyr derfor et Online verktøy for å ha kontinuerlig fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø.

Pakken kr. 33 000.-. Da er det inkludert ledersTavle for en leder, minTavle for inntil 20 ansatte og stopstress-metoden i mobilappen.

I ledersTavle får du kartlagt de tre største utfordringene i avdelingen akkurat NÅ!.

Tilbakemelding fra Flå Kommune

Britt H. Thalerud, personalsjef

”Flå kommune har i flere år hatt svært høyt sykefravær i en av sine enheter (15-18 %). En rekke tiltak har blitt gjennomført uten resultat. Samtidig scorer medarbeiderne høyt på trivselsfaktoren ved denne arbeidsplassen. Høsten 2013 startet en konkret satsing. Det ble gjennomført samtaler med hver enkelt medarbeider om hva den enkelte mente og tenkte om det høye sykefraværet. Samtidig introduserte vi vår samarbeidspartner BestSolution et antall samlinger med de ansatte. Dette var noe helt nytt! BestSolution sin praktiske tilnærming gjorde inntrykk på de ansatte. Sykefraværsprosenten gikk raskt nedover. Et halvt år senere var det totale fraværet kommet ned i 5,4%. Dette er et svært godt resultat. Fokuset og verktøyet har gjort oss optimistiske med tanke på fortsettelsen.”

Fyll ut og last ned mobilappen

Kontakt Oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe!

0