Bli bedrift medlem, så kan du
få oversikten du trenger.


ledersTavle, minTavle, min e-Coach og Online
kurs tilgjengelig på web.

Vilfred Gangsøy

ledersTavle – oversikt utfordringer

ledersTavle gir deg oversikten over hvor ofte de ansatte ikke føler deg sett

Eller andre behov som ikke bli likt, respektert, verdsatt, behøvd, involvert med flere.

I mobil app’en gir de ansatte tilbakemelding på hvilket behov de ble truet/støtt i forhold til og hvilke følelser de kom inn i. Som leder får du se topp 3 utfordringer i din avdeling.

Sanntid-data som endres så fort nye utfordringer oppstår.

Du kan til enhver tid ta tak og løse den største utfordringen i avdelingen, involvere de ansatte og finne felles samspills-regler.

Holde et kontinuerlig fokus på helsefremmende arbeidsmiljø.

Oversikt aktive brukere

I ledersTavle gir deg oversikt over aktive brukere

Uten at du får vite hvem som er aktiv og hvem som er passiv. Vi ivaretar personvernet for de ansatte.

Det gir deg likevel mulighet for å involvere de som er aktive, ved å gi de medbestemmelse når dere utarbeider samspills-regler i fellesskap.

Ikke sett mål – still spørsmål!
Bedriften din har kanskje satt seg nye mål for det kommende året? Gjør dem om til spørsmål i stedet, råder innovasjons- og ledelsesprofessor Hal Gregersen

Våre metoder for å finne felles løsninger er bygd på metodikken til Innovasjons- og Ledelsesprofessor Hal Gregersen. Våre støttesystemer tar utgangspunkt i dette, sammen med automatisk tilbakemelding på om vi lykkes eller ikke, utgjør dette en ny måte å drive personalutvikling på.
Med andre ord forbedring av tradisjonell Lean metodikk, NÅ for personlig utvikling.

 

 

min eCoach – Online veiledning

De ansatte får Online veiledning basert på de utfordringene de er inne i NÅ

Veiledning i hvordan de best kan arbeide med å lære deg en ny strategi for å føle trygghet.

Stopstress-metoden er basert på teknikker fra eksponering-psykologien. Veiledningene er utformet ut fra dette.

Veiledningene er basert på de ansattes tilbakemeldinger og endres når de kommer inn i nye utfordringer.

Online kurs

Som leder får du nødvendig opplæring til å mestre verktøyene

Det gjelder oppsett av den tekniske løsningen, slik at data samles i din avdeling. Samt opprettelse av privat medlemskap for hver ansatt, med oppsett av logging av data. Og nedlasting og installasjon av app’en.

De ansatte og du får tilgang på privat medlemskap med minTavle, min eCoach (dynamisk veiledning ut fra hva de er inne i nå) og Online kurs.

Pakken med inntil 20 ansatte koster kr. 33 000.- pr. år. Ta kontakt med oss om du trenger løsningen for flere ansatte, ledere eller overordnet.

Tilbakemeldinger fra kunder

  • ”Flå kommune har i flere år hatt svært høyt sykefravær i en av sine enheter (15-18 %). En rekke tiltak har blitt gjennomført uten resultat. Samtidig scorer medarbeiderne høyt på trivselsfaktoren ved denne arbeidsplassen. Høsten 2013 startet en konkret satsing. Det ble gjennomført samtaler med hver enkelt medarbeider om hva den enkelte mente og tenkte om det høye sykefraværet. Samtidig introduserte vi vår samarbeidspartner BestSolution et antall samlinger med de ansatte. Dette var noe helt nytt! BestSolution sin praktiske tilnærming gjorde inntrykk på de ansatte. Sykefraværsprosenten gikk raskt nedover. Et halvt år senere var det totale fraværet kommet ned i 5,4%. Dette er et svært godt resultat. Fokuset og verktøyet har gjort oss optimistiske med tanke på fortsettelsen.”

    Britt H. Thalerud Personalsjef, Flå Kommune
  • ”Hurra! Vi har klart å redusere sykefraværet i Nes kommune! I enkelte avdelinger er sykefraværet redusert fra 11-12 % til 7-8 %. Noen avdelinger har 0 % sykefravær! Hittil i år ligger vi på 4,2 % totalt. Vi har samarbeidet med BestSolution, og har hatt fokus på hvordan vi håndterer stress/konflikter, hvordan dette setter seg i kroppen og gjør utslag i stressrelaterte sykdommer. Hvordan håndterer hver og en av oss dette, hvordan påvirker det kollegaer og arbeidsmiljø! Vi har lært metoder som gir oss et «verktøy» til å håndtere situasjoner vi kommer i. Veiledningen har foregått både i grupper og for enkeltmennesker. Vi ser at mindre grupper eller enkeltpersoner gir de beste resultatene. Vi gleder oss til å lære mer, bruke verktøyet slik at de ansatte får en god arbeidshverdag! Glade, friske fornøyde arbeidstakere gir oss godt miljø og lavt sykefravær.

    Aud Helen Solberg Personalsjef, Nes Kommune
  • ”Det er helt utrolig når man forstår hva følelser gjør med kroppen. Mange er flinke til å stenge ”ute” følelser. Ikke så rart kanskje, for som barn lærer man jo at man ikke skal gråte når man detter og skrubber seg litt på kneet. I løpet av livet møter vi på mange vonde og ubehagelig opplevelser. Det er ganske vanlig å stenge disse følelsene ute, for der og da føles det som den enkleste veien ut av situasjonen. Det vi ikke tenker på er at alle disse følelsene som ikke blir bearbeidet setter sine spor i kroppen. De lagrer seg som våre egne erfaringer. Vi prater helst ikke om dem for å verne oss selv, og vi tenker heller ikke over hva dette kan gjøre med oss på lengre sikt. Vi har det vondt der og da, men det tåler vi jo...! Vi er så lite bevisst på dette at vi ikke tenker tanken på at dette har noe å si når vi senere i livet kanskje møter på utfordringer med helsa. Ved å ha løpende fokus på følelser, vil man lære seg å se/takle situasjoner bedre. Det er vanskelig å takle situasjoner godt når man sitter midt oppe i følelsen, for da styrer den det meste… BS får tydelig fram hvordan det psykiske henger sammen med det fysiske.”

    Marianne B- Grøthe Personalsjef, Hemsedal Kommune


Bli bedrift medlem, så kan du
få oversikten du trenger.


ledersTavle, minTavle, min e-Coach og Online
kurs tilgjengelig på web.

Vilfred Gangsøy

Fyll ut og få tilgang til bedrifts-medlemskapet
– for inntil 20 ansatte

Kontakt Oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe!

0