Bli medlem, så kan du
få oversikten du trenger.


minTavle, min e-Coach og Online
kurs tilgjengelig på web.

Vilfred Gangsøy

minTavle – oversikt behov

minTavle gir deg oversikten over hvor ofte du ikke føler deg sett

Eller andre behov som ikke bli likt, respektert, verdsatt, behøvd, involvert med flere.

I mobil app’en gir du tilbakemelding på hvilket behov du ble truet/støtt i forhold til og hvilke følelser du kom inn i. Du oppgir også styrken før/etter du benyttet StopStress-metoden.

Ut fra dine tilbakemeldinger presenterer vi informasjonen grafisk for deg.

minTavle – oversikt følelser

Ulike følelser oppstår når vi blir støtt/truet.

minTavle gir deg oversikten over de ulike følelsene du har gitt tilbakemelding på i mobil app’en.

Dette gir deg mulighet for å se at du har arbeidet med ulike følelser over tid. Ofte er det lett å gi opp om du føler at du har vert mye inne i negative følelser en tid. Da kan det være godt for deg å se at jeg nå arbeider med helt andre følelser enn jeg gjorde en tid tilbake.

Derfor er det viktig å gi tilbakemeldinger på mobil app’en hver gang du er inne i en vond situasjon.

Stress

 

 

min eCoach – Online veiledning

Du får Online veiledning basert på de utfordringene du er inne i NÅ

Veiledning i hvordan du best kan arbeide med å lære deg en ny strategi for å mestre redsel, frykt, negative følelser og vonde utfordringer.

Stopstress-metoden er basert på teknikker fra eksponering-psykologien. Veiledningene er utformet ut fra dette.

Veiledningene er basert på dine tilbakemeldinger og endres når du kommer inn i nye utfordringer.

Online kurs

For å lære deg å mestre vonde situasjoner, tilbyr vi flere fremgangsmåter for å mestre

De ulike fremgangsmåtene, gjør at du kan velge de/den som passer deg best.

Vi tilbyr opplæringen du trenger for å endre strategi for å overvinne redsel, frykt, negative følelser og vonde situasjoner.

I tillegg til informasjon om StopStress-metoden, bakgrunnen for vårt engasjement og teknisk veiledning.

Tilbakemeldinger fra kunder

  • ”BestSolution har lært meg at mine følelser forplanter seg fysisk i kroppen. Jeg har leddgikt og kan nå selv lettere skjønne hva problemet/årsaken er når jeg kjenner hvilke ledd jeg har vondt i. Jeg tenker da etter hva som har skjedd den siste tiden i livet mitt. BestSolution har lært meg at jeg ved å gå inn i, kjenne på og godta følelsene jeg har i forhold til et problem,- kan få smerten til å slippe taket og forsvinne. Dette har gitt meg mye større selvinnsikt og et mye bedre liv! Jeg har lært meg noe om hvordan mine handlings- og reaksjonsmønstre gir seg utslag i hvordan jeg har det. Så lenge jeg er bevisst på dette, kan jeg selv endre mine mønstre og dermed hvordan jeg har det! Jeg kan anbefale BestSolution på det varmeste. De har noe som ingen andre tilbyr!”

    Tone Auestad, Kristiansand
  • ”BestSolution har utviklet en praktisk og effektiv metode for som kan brukes til selvutvikling. Man oppnår større klarhet rundt mønstrene en har opparbeidet seg i livet. Som resultat kan man med større frihet klare å ta valg som fører til stressreduksjon, smerter og forbedring av egen livskvalitet og livsglede. Jeg anbefaler alle som har behov for å utvikle seg selv til å melde seg på et BestSolution- kurs. Her er det masse praksis og inspirasjon som virkelig bidrar til å skape indre endring.”

    Lise Wessel Tallis Harahorn, Hemsedal
  • ”Eg har blir eit mykje meir rolig og harmonisk menneske. Korleis eg veit det? På grunn av dette: «Du er da blitt så ordentlig og saklig du mamma, etter du begynte med de BestSlution-greiene, at eg kjenner deg nesten ikke igjen!» Sitat frå ei som har kjent meg i 14 år. I tillegg klarar eg å fokusere på smerter og vonde følelser på ein måte som gjer at dei slepper taket, utan at eg må ta ei pille. Eg klarer å ta tak i livet mitt og gjere grep slik at eg får det livet eg eigentleg ynskjer meg. Problem på jobben blir takla på ein rolig og imøtekommande måte. Eg klarar å møte elevane mine på ein tålmodig og venleg måte.”

    Unni Birch Hemsedal


Bli medlem, så kan du
få oversikten du trenger.


minTavle, min e-Coach og Online kurs
tilgjengelig på web.

Vilfred Gangsøy

Fyll ut og få tilgang på minTavle medlemskapet

Kontakt Oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe!

0