Marianne S. LarsenTeamleder produktutvikling

I motsetning til Erika som er sykepleier har jeg i store deler av mitt liv vært «pasient». Allerede fra mitt første leveår slet jeg med eksem. Jeg var svært sensitiv og reagerte allergisk på en mengde matvarer, pollen og en rekke andre allergifremkallende stoffer.

Gjennom barne- og ungdomsårene prøvde jeg en rekke behandlingsformer og var en hyppig bruker av det norske helsevesen. Jeg og mine foreldre prøvde virkelig alt, uten at det ga resultat.

I 1997 begynte jeg å studere kost, ernæring og miljø. Kort tid før jeg skulle opp til eksamen ble jeg så dårlig at jeg ble innlagt på Ullevål sykehus. Det neste ½ året ble jeg behandlet med lysbehandling 2 ganger daglig. Etter dette ble jeg tilbudt uføretrygd, noe jeg takket nei til. Jeg ville lære mer.

Jeg ville forstå sammenhengene som styrte min helse. Dette førte meg først gjennom et 4 års studie ved Norsk Høyskole for Helhetsterapi før jeg tok fatt på 3 år med akupunktur. Med dette som bakteppe har jeg fortsatt å fordype meg i sammenhengen mellom psyke og fysikk, og hvordan følelsene våre påvirker våre valg og vår livsstil.

Kontakt Oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe!

0