Vilfred GangsøyDaglig leder

Om Vilfred

Like etter min mor døde, kom min kone og fortalte meg at hun hadde funnet en annen.

Vi ble ikke enige om daglig omsorg for ungene. Det ble rettsak og retten bestemte at mor skulle ha daglig omsorg for barna.

Mine barn er det kjæreste jeg har. Det var vondt og føltes urettferdig. Var mye lei meg, sint, sur, følte på urettferdighet og svik. Mange negative følelser.

Hvordan skulle jeg håndtere alle disse negative følelsene? Jeg gjekk til psykolog, det førte til at den gang på gang fikk opp de vonde minnene, uten at det ble noe bedre.

Min interesse for å løse mysteriet om hvordan endre negative minner ble vakt.

Siden dette var tredje gangen jeg ble sviktet av en dame, så forsto jeg at det måtte være noe med meg og ikke bare alle andre det var noe «galt» med. Det førte til at jeg begynte å interessere meg for filosofi og den menneskelige programvaren.

Som data ingeniør og software utvikler med spesialkompetanse på å finne og løse feil i software, var det naturlig for meg å begynne å studere vår virkemåte.

Jeg begynte med stressresponsen i kroppen vår. Hvorfor ble den aktivert og hvordan kunne vi komme raskt ut av negative følelser og emosjonelle tilstander.

Jeg fant ut at når idealbilde våres ikke innfris, blir vi støtt/truet. Da aktiveres stressresponsen og tar i bruk innlærte overlevelse strategier (adferdsmønster).

Skulle vi hindre aktivering av stressresponsen, må vi eksponere oss for å ikke få idealbilde oppfylt. Redselen for at den ikke oppnår idealbilder avtar, så gjør også driften for å oppnå idealbilde. Dette medfører en varig reduksjon i aktiveringen av stressresponsen.

Jeg utviklet en mental øvelse for å eksponere oss for redselen for å ikke oppnå idealbildet. Vi har kalt denne mentale øvelsen for StopStress-metoden. Som vi har gjort tilgengelig på vår mobil app ved navnet StopStress.

Ideal bildene er dannet av de instinktive psykologiske behovene vir har. Som er blitt utviklet gjennom miljøet vi har vokst opp i. Overlevelsesstrategiene utvikles samtidig for å håndtere mangelen på å få dekket våre behov.

Belønningsmekanismen gir oss velvære følelser når våre behov blir dekket. Blir en sett, hørt, respektert, anerkjent, rost, verdsatt mm, frigis hormoner som gir oss godfølelse.

Har en vokst opp i et miljø der en ikke har fått dekket disse behovene, utvikles redsel for å ikke få disse behovene oppfylt.

Da kan en bruke StopStess-metoden for å overvinne redselen og drivkraften for å få dekket behovene avtar.

På jobb er det flokkbehovene som å være involvert, respektert, ha medbestemmelse, ansvar, frihet og selvstendighet m. Flere.
Mine erfaringer som leder i et større firma og som kursholder i bedrifter er at de ansatte får det mye bedre når de overvinner redselen for å ikke få dekket flokkbehovene.

Sykefraværet reduseres.

Vi identifiserte flere «svakheter» ved å vår kursopplegg i bedriftene. Vi lærte de metoden, hadde noen oppfølgingskurs før vi overlot de ansatte til seg selv.

Vi fikk en midlertidig reduksjon i sykefraværet, de ansatte «glemte» etter hvert å bruke stopstress-metoden.

Det var vanskelig for lederne å holde kontinuerlig fokus over lang tid på bruken av metoden og det vi lærte de ansatte.

Derfor utviklet vi mobil app’en som gjør stopstress-metoden tilgjengelig hele tiden. I tillegg la vi inn mulighet for å gi tilbakemelding på hvilken følelse en var inne i. Styrken på følelsen før og etter bruk av stopstress-metoden. Samt bli bevisst på hvilket behov (idealbilde) en ble truet/støtt i forhold til.

Tilbakemeldingene samles på en web server, der de presenteres grafisk for brukerene (minTavle). I tillegg får de veiledning ut fra den følelsen/behovet de er inne i til enhver tid (min eCoach). De får også OnLine kurs med flere fremgangsmåter for å takle utfordringene de er inne i.

Som leder får du oversikt over aktive/passive brukere, de 3 største behovene avdelingen sliter med. Samt veiledning tilpasset utfordringen avdelingen er inn i akkurat nå, i hvordan lederen fysisk kan involvere de ansatte for å finne felles samspillsregler. (ledersTavle)

Vi er nå kommet så langt at vi kan selge løsningen for privatpersoner og bedrifter.

Mine erfaringer som leder i en større bedrift, software kompetanse og studie av den menneskelige virkemåte, samt alle tilbakemeldingene vi har fått fra kundene vi har holdt kurs for, er implementert i denne løsningen.

Ta del i denne løsningen videre ved å:

 • 1. Laste ned StopStress mobil app’en fra bestsolution.no
  1. bruk den mentale øvelsen hver gang du blir støtt/truet
  2. gi tilbakemelding på styrken på følelsen og behovet du ble støtt/truet i forhold til.
 • 2. Bli medlem på minTavle på BestSolution.no og få:
  1. a. Grafisk oversikt over følelser og behov
  2. b. Dynamisk veiledning for å overvinne utfordringen du er i
  3. c. Online kurs med flere fremgangsmåter
 • 3. Som leder får du:
  1. a. Grafisk oversikt over avdelingens utfordringer
  2. b. Sanntid kartlegging av topp 3 utfordringer
  3. c. Veiledning for å løse topp utfordring i avdelingen

  Selv om den mentale øvelsen (stopstress-metoden) er enkel, betyr det ikke at det er enkelt å overvinne de største utfordringene i livet.

  Vi tilbyr derfor veiledningstjenester som du kan benytte når du står fast.

  Vi holder kurs i Hemsedal, der du kan få hjelp, med mulighet for 1 til 1 veiledning.

  Den vondeste og mest traumatiske hendelsen i mitt liv har ført til at jeg kom frem til mentale øvelser i eksponeringspsykologien. Vi ønsker nå å dele dette med dere.

  Start med å laste ned stopstress-metoden som er tilgjengelig på vår mobil app StopStess.


  Med stopstress-metoden kan du
  overvinne vonde utfordringer raskere.


  Stopstress-metoden er
  tilgjengelig på mobil app.

  Vilfred Gangsøy

  Kontakt Oss

  Kontakt oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe!

  0