fbpx Skip to content

Booking av timer

Trykk på ønsket veileder (provider), book ledig tid.

Betalings for tjenester via vipps

Scann QR-koden fra Vipps

Da kommer du til handlekurven i Vipps appen, slik at du kan velge hvilket produkt du skal betale for.

Bildet til høyre viser hvordan det ser ut i Vipps appen.
(Alle produkter/veiledere vises ikke på dette bildet. Du kan ikke velge produkt på denne siden, det må gjøres i Vipps appen.)

Vårt Vippsnummer er 762209 om du foretrekker å skrive det inn i stede for å scanne det.