StopStess-metoden er en helt ny måte
å overvinne vonde følelser på.


Stopstress-metoden er
tilgjengelig på mobil app.

Vilfred Gangsøy

Blir du sett?

Benytt StopStress-metoden hver gang du ikke blir sett

Det er vondt å ikke bli sett:

  • av mor, far, bror, søster, kjæreste, ektefelle, sine barn og familie ellers
  • av venner, venninner, lærere, klasse kamerater, drømme gutten/jenta og naboer
  • av sjefen, kolleger, ledelsen, kunder og de andre ansatte
  • av trenere, lagkamerater, dommeren, publikum og de andre
  • av myndigheter, NAV, offentlige tjenestemenn/kvinner, rettsvesenet og autoriteter ellers
  • av politikere, velgere, media, meningsfeller, konkurrenter og motstandere
  • på Facebook og andre sosiale medier

StopStess-metoden er en helt ny måte å overvinne redsel, frykt og vonde følelser på.

Last ned stopstress mobil app’en NÅ. Den er gratis.

Er det ofte du ikke blir sett?

I minTavle får du oversikten.

minTavle gir deg oversikten over hvor ofte du ikke føler deg sett.

I mobil app’en gir du tilbakemelding på hvilket behov (f.eks. ikke bli sett) du blir støtt/truet i forhold til og hvilke følelser du kjenner på.

Tilbakemeldingene samles på en web server, der de presenteres grafisk for deg i minTavle.

I tillegg får du veiledning ut fra den følelsen/behovet du er inne i til enhver tid i min eCoach.

Du får også OnLine kurs med flere fremgangsmåter for å takle utfordringene du er inne i.

Alt dette kan du kjøpet tilgang på for kr. 249.- pr. mnd.

Bilde hentet fra: Glassdoor.com

Vil du redusere sykefraværet?

Føler de ansatte seg sett, reduseres sykefraværet

Når de ansatte er redd for ikke å bli sett, respektert, anerkjent, involvert, få ansvar, medbestemmelse, frihet og selvstendighet kan det føre til at de mistrives og blir syke.

Viktigheten for å ha et verktøy for dine ansatte til å overvinne redsel, frykt og vonde følelser er nødvendig for å lykkes med å få et helsefremmende arbeidsmiljø.

StopStess-metoden er en helt ny måte å overvinne redsel, frykt og vonde følelser på.

Vi tilbyr derfor et Online verktøy for å ha kontinuerlig fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø.

Pakken kr. 33 000.-. Da er det inkludert ledersTavle for en leder, minTavle for inntil 20 ansatte og stopstress-metoden i mobil app’en.

I leders-Tavle får du kartlagt de tre største utfordringene i avdelingen akkurat NÅ!.

Tilbakemelding fra Flå Kommune

Britt H. Thalerud, personalsjef

”Flå kommune har i flere år hatt svært høyt sykefravær i en av sine enheter (15-18 %). En rekke tiltak har blitt gjennomført uten resultat. Samtidig scorer medarbeiderne høyt på trivselsfaktoren ved denne arbeidsplassen. Høsten 2013 startet en konkret satsing. Det ble gjennomført samtaler med hver enkelt medarbeider om hva den enkelte mente og tenkte om det høye sykefraværet. Samtidig introduserte vi vår samarbeidspartner BestSolution et antall samlinger med de ansatte. Dette var noe helt nytt! BestSolution sin praktiske tilnærming gjorde inntrykk på de ansatte. Sykefraværsprosenten gikk raskt nedover. Et halvt år senere var det totale fraværet kommet ned i 5,4%. Dette er et svært godt resultat. Fokuset og verktøyet har gjort oss optimistiske med tanke på fortsettelsen.”

Fyll ut og last ned mobil app’en

Kontakt Oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller lurer på noe!

0