Private Policy

Vilkår for bruk

Velkommen til BestSolution AS

Takk for at du besøker vår hjemmeside og våre programmer, mobilapplikasjoner (Harmoni), tester og andre tilleggstjenester (samlet «Tjenesten») som tilbys av BestSolution AS, lokalisert i Skeievegen 1, 3560 Hemsedal.

Disse Vilkårene gjelder alle besøkende, brukere og andre som bruker Tjenesten. Ved bruk av våre Tjenester, samtykker du til disse vilkårene. Vær vennlig å lese disse nøye.

Bruk av Tjenesten

Ved bruk av Tjenesten forstår du at BestSolution ikke er en krise-tjeneste og ikke kan holdes ansvarlig om Tjenesten ikke gir deg effekt.

Bruk av våre Tjenester gir deg ikke eierskap til noen immaterielle rettigheter i våre Tjenester eller innholdet du har tilgang til.

Bli medlem

Du kan registrere deg som gratis bruker (et «Medlem»). Etter du har blitt Medlem får du mulighet til å registrere deg i et program/Tjenester som krever gebyrer. For å bli Medlem, må du legge inn e-postadressen, og opprette et brukernavn og passord som skal brukes sammen med denne e-postadressen. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen og passordet ditt.

Informasjon om personvernet til brukeren er angitt i vår personvernerklæring.

Du må være 16 år for å registrere deg som bruker av Tjenestene. Personer under 16 år kan bare bruke Tjenestene med involvering og samtykke fra foreldre eller foresatte, under disse personers konto, og er ellers underlagt disse vilkårene.

Materiell som tilbys gjennom produktene

Alt materiale og immaterielle rettigheter (inkludert programvare og innhold, enten nedlastet eller ikke) som finnes i Tjenestene eies av BestSolution AS (eller våre tilknyttede selskaper og/eller tredjepartslisensgivere der det er aktuelt), med mindre annet er angitt.

Lyd- eller videoinnhold fra Tjenestene som ikke er uttrykkelig angitt som nedlastbart, kan ikke lastes ned, kopieres eller distribueres.

Avslutte forholdet

Hvis du på et tidspunkt føler at du ikke kan godta disse vilkårene eller endringene som er gjort i bruksvilkårene, bør du umiddelbart slutte å bruke Tjenesten. Hvis du ønsker å avslutte bruken av Tjenesten, vennligst avinstaller Harmoni appen fra ditt device eller kontakt oss via post@BestSolution.no.

Vi kan avslutte bruken av Tjenesten hvis du ikke overholder disse vilkårene. Vi kan også tilbakekalle Tjenesten når som helst hvis vi gir deg rimelig varsel om at vi planlegger å gjøre dette.

Hvis du eller vi avslutter din bruk av Tjenesten eller trekker Tjenesten tilbake som beskrevet i denne delen, kan vi slette all informasjon vi har om deg. Du vil også miste rettighetene til å bruke Tjenesten eller få tilgang til innholdet vårt. Vi vil ikke tilby deg kompensasjon for tap.

Våre garantier og ansvarsfraskrivelser

Tjenestene leveres «som tilgjengelig» og «som de er». Dette betyr at vi ikke kan love at bruken av Tjenesten blir uavbrutt uten forsinkelser eller er feilfri.

Ansvar for våre Tjenester

Når loven tillater det, er BestSolution AS og dets leverandører og partnere ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap eller straffeerstatninger i tilfeller der Tjenestene ikke er tilgjengelig eller Tjenestene ikke møter forventet kvalitet for medlemmet eller fra bruk av Tjenestene.

Ingenting i disse Vilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet, eller svindel eller svindelaktig feilrepresentasjon, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av norsk lov.

Lenker til tredjeparter

Der nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt til din informasjon. BestSolution har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene. Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at tredjepartslinker ikke inneholder feilaktige opplysninger. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsteder som er koblet til nettstedet vårt. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved bruk av dem.

Endringer i Tjenesten

Tjenesten kan endres fra tid til annen når vi utvikler, finjusterer eller legger til flere funksjoner i Tjenesten. I tillegg kan BestSolution midlertidig eller permanent slutte å levere Tjenestene, eller eventuelle funksjoner i Tjenestene, til deg eller til brukere generelt. Disse endringene i Tjenesten kan påvirke tidligere aktiviteter på Tjenesten og funksjonene du bruker. Eventuelle endringer i Tjenesten kan potensielt medføre at tjenestelementene dine slettes eller nullstilles.

Du er enig i at et viktig kjennetegn ved vår Tjeneste er at endringer i Tjenestene vil finne sted over tid, og at dette er et viktig grunnlag for å gi deg tilgang til Tjenestene. Når vi har gjort endringer i Tjenesten, vil din fortsatte bruk av Tjenesten vise at du har akseptert endringer i Tjenestene. Du er alltid fri til å slutte å bruke Tjenesten.

Vi kan til enhver tid og fra tid til annen, etter eget skjønn, endre gebyrer og avgifter, eller legge til nye gebyrer og avgifter ved noen av Tjenestene. Vi vil, når det er mulig og rimelig, kontakte deg for å informere deg om eventuelle vesentlige endringer i Tjenesten. Hvis du ikke godtar endringen, kan du avbryte medlemskapet eller abonnementet ditt ved å avinnstallere Harmoni appen, alternativt sende en e-post til post@BestSolution.no.

Kontakt, tilbakemelding og klager

Hvis du trenger å kontakte BestSolution i forbindelse med disse bruksvilkårene eller andre dokument som er nevnt i dem, vennligst send oss en e-post på post@BestSolution.no

Vi setter pris på å høre fra brukerne våre, og er alltid interessert i å lære om måter vi kan forbedre Tjenesten på.

Om disse vilkårene

Vi kan endre disse vilkårene eller eventuelle tilleggsbetingelser som gjelder for en Tjeneste, for eksempel så de gjenspeiler endringer i loven eller endringer i Tjenestene. Du bør lese vilkårene regelmessig.

Disse vilkårene styrer forholdet mellom BestSolution AS og deg. De oppretter ikke noen mottakerrettigheter hos tredjepart.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene, og vi ikke gjør noe med en gang, betyr det ikke at vi gir etter for noen rettigheter vi måtte ha (for eksempel å handle i fremtiden).

Hvis en del av vilkårene for bruk ikke kan håndheves, gjelder resten av vilkårene for bruk fortsatt for vårt forhold.

Ettersom vi er basert i Norge, vil norsk lov gjelde for alle tvister og tolkningen av disse vilkårene. De norske domstolene har ikke-eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist som oppstår som følge av eller knyttet til din bruk av Tjenesten.

For informasjon om hvordan du kontakter BestSolution, vennligst besøk vår kontaktside eller kontakt oss på post@BestSolution.no.

Hvis en del av vilkårene ikke kan håndheves, gjelder resten av vilkårene fortsatt.