Hvorfor oppstår følelser

Harmoni i hverdagen
Hvorfor oppstår vonde følelser
Hvordan påvirker vonde følelser deg
Hva er løsningen for å håndtere vonde følelser
Hvordan virker de ulike metodene tilgjengelig i dag
Hvilke fordeler oppnår du ved å endre minner
Lær mer

En vanskelig situasjon

Når vi opplever en situasjon som vi tolker som farlig, slår kroppen på alarmsignalet og stressresponsen aktiveres. Vår overlevelsesmekanisme i en farlig verden.

En situasjon/hendelse skjer.

Sanseinntrykkene mottas og går igjennom alle tidligere lagrede minner for å se om vi har opplevd lignende situasjoner før. Om hjernen tolker det at det har vi, så sjekker den ut om situasjonen var farlig for meg. Om den tolker den som farlig, så sendes alarmsignaler til hypotalamus som slår på alarmen i kroppen. Stressresponsen aktiveres.

  • Pulsen øker
  • Blodtrykket øker
  • Skiller ut stresshormon og adrenalin
  • Immunsystemet undertrykkes
  • Jeg får negative tanker og følelser
  • Jeg kan gjøre negative valg og handlinger
  • Jeg kan spenne muskler, får vondt, klør eller andre kroppslige reaksjoner

Alt dette gjør jeg og stort sett så vet jeg ikke hvorfor. Vi skylder alltid på den ytre hendelsen, men det er jo tolkningen av våre egne minner/opplevelser som gjør at vi slår alarm og aktiverer stressresponsen. Ikke den ytre hendelsen.

Vi ser tingene ut fra mine erfaringer/minner. Andre kan ha helt andre erfaringer, og slår ikke alarm i samme situasjoner som jeg gjør.

Vi aktiverer egentlig et gammelt minne som vi har tolket som farlig for oss, om det da ikke er en virkelig livstruende situasjon vi står oppe i.

Hvor lenge holder hypotalamus alarmen aktivt?

Så lenge vi tolker at det er fare, holdes alarmen aktivt.

Om alarmen er aktiv over lengre tid er dette skadelig for kroppen. Det er derfor viktig å slå av alarmen så fort som mulig, for å begrense skadene.