EULA

Harmoni App – Licensavtal för slutanvändare

Detta slutanvändarlicensavtal (avtal) är mellan dig och Harmoni och reglerar användningen av denna app som görs tillgänglig via Apple App Store. Genom att installera Harmoni-appen godkänner du att vara bunden av detta avtal och förstår att det inte finns någon tolerans för stötande innehåll. Om du inte godkänner villkoren i detta avtal har du inte rätt att använda Harmoni-appen.

För att säkerställa att Harmoni ger den bästa möjliga upplevelsen för alla, tillämpar vi en no-toleranspolicy för stötande innehåll. Om du ser olämpligt innehåll, använd funktionen ”Rapportera som stötande” som finns under varje inlägg.

1. Parter Detta avtal gäller endast mellan dig och Harmoni, och inte Apple, Inc. (Apple). Utan hinder av det föregående godkänner du att Apple och dess dotterbolag är tredje parts förmånstagare av detta avtal och Apple har rätt att genomdriva detta avtal mot dig. Harmoni, inte Apple, är ensam ansvarig för Harmoni-appen och dess innehåll.

2. Sekretess Harmoni kan samla in och använda information om din användning av Harmoni-appen, inklusive vissa typer av information från och om din enhet. Harmoni kan använda denna information, så länge den är i en form som inte identifierar dig personligen, för att mäta användningen och prestandan av Harmoni-appen.

3. Begränsad licens Harmoni ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar licens att använda Harmoni-appen för dina personliga, icke-kommersiella ändamål. Du får endast använda Harmoni-appen på iOS- eller Anroide-enheter som du äger eller kontrollerar och som tillåts av App Store, användarvillkoren.

4. Åldersbegränsningar Genom att använda Harmoni-appen intygar och garanterar du det (a) du är 18 år eller äldre och du samtycker till att vara bunden av detta avtal; (b) om du är under 18 år har du fått verifierbart samtycke från en förälder eller vårdnadshavare; och (c) din användning av Harmoni-appen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning. Din åtkomst till Harmoni-appen kan avslutas utan förvarning om Harmoni tror, ​​efter eget gottfinnande, att du är under 18 år och inte har erhållit verifierbart samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och du ger ditt samtycke till ditt barns användning av Harmoni-appen, samtycker du till att vara bunden av detta avtal med avseende på ditt barns användning av Harmoni-appen.

5. Policy för stötande innehåll Innehåll får inte skickas till Harmoni, som kommer att moderera allt innehåll och i slutändan besluta om ett inlägg ska läggas upp eller inte i den mån sådant innehåll inkluderar, är i samband med eller tillsammans med något stötande innehåll. Stötande innehåll inkluderar, men är inte begränsat till: (i) sexuellt explicit material; (ii) obscent, ärekränkande, ärekränkande, förtalande, våldsamt och/eller olagligt innehåll eller svordomar; (iii) innehåll som gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, publicitet eller annan personlig eller äganderätt, eller som är vilseledande eller bedrägligt; (iv) innehåll som främjar användning eller försäljning av olagliga eller reglerade ämnen, tobaksprodukter, ammunition och/eller skjutvapen; och (v) hasardspel, inklusive utan begränsning, alla onlinekasino, sportböcker, bingo eller poker.

6. Garanti Harmoni frånsäger sig alla garantier om Harmoni-appen i den utsträckning som lagen tillåter. I den mån det finns någon garanti enligt lag som inte kan frånsägas, är Harmoni, inte Apple, ensam ansvarig för sådan garanti.

7. Underhåll och support Harmoni tillhandahåller minimalt underhåll eller support för det men inte i den utsträckning som något underhåll eller support krävs enligt tillämplig lag, Harmoni, inte Apple, ska vara skyldig att tillhandahålla sådant underhåll eller support.

8. Produktanspråk Harmoni, inte Apple, ansvarar för att ta itu med eventuella anspråk från dig rörande Harmoni-appen eller användningen av den, inklusive, men inte begränsat till: (i) något produktansvarsanspråk; (ii) alla påståenden om att Harmoni-appen inte överensstämmer med tillämpliga juridiska eller regulatoriska krav; och (iii) alla anspråk som uppstår under konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Ingenting i detta avtal ska anses vara ett medgivande att du kan ha sådana anspråk.

9. Anspråk på immateriell egendom från tredje part Harmoni är inte skyldig att hålla skadeslös eller försvara dig med avseende på tredje parts anspråk som uppstår eller hänför sig till Harmoni-appen. I den mån Harmoni är skyldig att tillhandahålla gottgörelse enligt tillämplig lag, ska Harmoni, inte Apple, vara ensam ansvarig för utredning, försvar, förlikning och avskrivning av alla anspråk på att Harmoni-appen eller din användning av den gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter .