Varning

Harmoni Appen ger ingen medicinsk rådgivning.

Innehållet i Harmoni-appen, såsom råd, övningar (mentala och alla andra), berättelser, video, ljud, text, grafik, bilder, information erhållen från Harmonis licensgivare och annat material som finns i Harmoni Mobile-appen är för informationsändamål endast. Innehållet är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare med alla frågor du kan ha angående medicinska eller känslomässiga tillstånd. Ignorera aldrig professionella medicinska eller känslomässiga råd eller dröjsmål med att söka det på grund av något du har läst, sett eller hört på Harmoni-appen!

Om du tror att du kan ha en medicinsk eller känslomässig nödsituation, ring din läkare omedelbart. Harmoni Appen rekommenderar eller stöder inte några specifika tester, läkare, psykologer, produkter, procedurer, åsikter eller annan information som kan nämnas i Harmoni Appen. Att lita på all information som tillhandahålls av Harmoni App, våra anställda, andras berättelser i Harmoni Appen eller andra användare på Harmoni Appen sker helt på egen risk.

Harmony-appen innehåller mentala övningar och annat innehåll som är känslomässigt utmanande. I övningarna måste du konfrontera sårade känslor och smärta. Om du inte erkänner att du själv är ansvarig för dina negativa känslor, val och handlingar du gör när du är i negativa känslor, kanske du inte vill använda vår Harmoni-app. Utgivaren av Harmoni-appen – BestSolution AS – och deras anställda kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för de val, åtgärder du gör och de konsekvenser de medför när du använder Harmoni-appen och våra tjänster.

Genom att fortsätta godkänner du denna ansvarsfriskrivning, såväl som vår integritetspolicy, villkor och slutanvändarlicensEULA.

Genom att installera och använda Harmoni-appen anses det som ett godkännande av våra användarvillkor.