Privatpolitik

Villkor

Välkommen till BestSolution AS

Tack för att du besöker vår hemsida och våra program, mobilapplikationer (Harmoni), tester och andra tilläggstjänster (sammantaget ”Tjänsten”) som erbjuds av BestSolution AS, beläget i Skeievegen 1, 3560 Hemsedal. Norge

Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som använder tjänsten. Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Läs dessa noggrant.

Användning av tjänsten

När du använder tjänsten förstår du att BestSolution inte är en kristjänst och inte kan hållas ansvarig om tjänsten inte fungerar för dig.

Användning av våra tjänster ger dig inte äganderätt till några immateriella rättigheter till våra tjänster eller innehållet du har tillgång till.

Bli medlem

Du kan registrera dig som en gratis användare (en ”medlem”). Efter att du blivit Medlem kommer du att ges möjlighet att registrera dig i ett avgiftsbelagt program/Tjänster. För att bli medlem måste du ange din e-postadress och skapa ett användarnamn och lösenord som ska användas tillsammans med denna e-postadress. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord.

Information om användarens integritet anges i vår integritetspolicy.

Du måste vara 16 år för att registrera dig som användare av tjänsterna. Personer under 16 år får endast använda tjänsterna med medverkan och samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare, under dessa personers konton, och är i övrigt föremål för dessa villkor.

Material som erbjuds genom produkterna

Alla materiella och immateriella rättigheter (inklusive programvara och innehåll, oavsett om det är nedladdat eller inte) som ingår i tjänsterna ägs av BestSolution AS (eller våra dotterbolag och/eller tredjepartslicensgivare där tillämpligt), om inte annat anges.

Ljud- eller videoinnehåll från tjänsterna som inte uttryckligen anges som nedladdningsbart får inte laddas ned, kopieras eller distribueras.

Avsluta förhållandet

Om du vid något tillfälle känner att du inte kan acceptera dessa villkor eller ändringar som gjorts i användarvillkoren, bör du omedelbart sluta använda tjänsten. Om du vill avsluta användningen av tjänsten, vänligen avinstallera Harmoni-appen från din enhet eller kontakta oss via post@BestSolution.no.

Vi kan komma att avsluta din användning av tjänsten om du inte följer dessa villkor. Vi kan också dra tillbaka tjänsten när som helst om vi ger dig rimligt meddelande om att vi planerar att göra det.

Om du eller vi avslutar din användning av tjänsten eller drar tillbaka tjänsten enligt beskrivningen i det här avsnittet, kan vi ta bort all information vi har om dig. Du kommer också att förlora dina rättigheter att använda tjänsten eller komma åt vårt innehåll. Vi kommer inte att erbjuda dig ersättning för förluster.

Våra garantier och ansvarsfrånskrivningar

Tjänsterna tillhandahålls ”som tillgängliga” och ”i befintligt skick”. Detta innebär att vi inte kan lova att användningen av tjänsten kommer att vara oavbruten utan förseningar eller är felfria.

Ansvar för våra tjänster

När det är tillåtet enligt lag är BestSolution AS och dess leverantörer och partners inte ansvariga för förlust av vinst, inkomst eller data, ekonomisk förlust, indirekt eller speciell förlust, följdförlust eller straffskadestånd i de fall där tjänsterna inte är tillgängliga eller tjänsterna inte gör det, uppfylla förväntad kvalitet för medlemmen eller från användning av tjänsterna.

Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av vår vårdslöshet, eller bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av norsk lag.

Länkar till tredje part

Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. BestSolution har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser. Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at tredjepartslinker ikke inneholder feilaktige opplysninger. Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade till vår webbplats. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som kan uppstå vid användning av dem.

Ändringar av tjänsten

Tjänsten kan ändras från tid till annan när vi utvecklar, finjusterar eller lägger till fler funktioner till Tjänsten. Dessutom kan BestSolution tillfälligt eller permanent sluta tillhandahålla tjänsterna, eller några funktioner i tjänsterna, till dig eller till användare i allmänhet. Dessa ändringar av tjänsten kan påverka tidigare aktiviteter på tjänsten och de funktioner du använder. Eventuella ändringar av tjänsten kan potentiellt leda till att dina tjänsteelement raderas eller återställs.

Du samtycker till att en viktig egenskap hos vår tjänst är att ändringar av tjänsterna kommer att ske över tid, och att detta är en viktig grund för att ge dig tillgång till tjänsterna. När vi har gjort ändringar i tjänsten kommer din fortsatta användning av tjänsten att indikera att du har accepterat ändringar av tjänsterna. Du är alltid fri att sluta använda tjänsten.

Vi kan när som helst och från tid till annan, efter eget gottfinnande, ändra avgifter och avgifter, eller lägga till nya avgifter och avgifter till någon av tjänsterna. Vi kommer, när det är möjligt och rimligt, att kontakta dig för att informera dig om alla väsentliga ändringar av tjänsten. Om du inte accepterar ändringen kan du säga upp ditt medlemskap eller prenumeration genom att avinstallera Harmoni-appen, alternativt skicka ett e-postmeddelande till post@BestSolution.no.

Kontakt, feedback och klagomål

Om du behöver kontakta BestSolution i samband med dessa användarvillkor eller något annat dokument som nämns i dem, skicka oss ett e-postmeddelande på post@BestSolution.no

Vi uppskattar att höra från våra användare och är alltid intresserade av att lära oss om hur vi kan förbättra tjänsten.

Om dessa villkor

Vi kan komma att ändra dessa villkor eller eventuella ytterligare villkor som gäller för en tjänst, till exempel för att återspegla lagändringar eller ändringar av tjänsterna. Du bör läsa villkoren regelbundet.

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan BestSolution AS och dig. De skapar inga mottagarrättigheter hos tredje part.

Om du inte följer dessa villkor, och vi inte vidtar omedelbara åtgärder, betyder det inte att vi ger upp alla rättigheter vi kan ha (till exempel att agera i framtiden).

Om någon del av användarvillkoren inte kan verkställas kommer resten av användarvillkoren fortfarande att gälla för vårt förhållande.

Eftersom vi är baserade i Norge kommer norsk lag att gälla för alla tvister och tolkningen av dessa villkor. De norska domstolarna har icke-exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår ur eller relaterade till din användning av tjänsten.

För information om hur du kontaktar BestSolution, besök vår kontaktsida eller kontakta oss på post@BestSolution.no.

Om någon del av villkoren inte kan verkställas, gäller resten av villkoren fortfarande.