fbpx

Handlingsstrategi

Velkommen til trinn 7 som handler om dine handlinge.

Impulshandling. Har du noen gang tatt en impulshandling? Se for deg at du går på butikken. Du har skrevet en handleliste men plutselig fikk du lyst på en potetgullposen og på et blunk lå potetgullposen i handlekurven. I dette trinnet skal du bli mer bevisst dine valg og hvorfor du tar dem. 

Når du kommer i ubehagelige situasjoner og får en impulsreaksjon, har du tre overlevelsesstrategier. Det er kamp, flukt og overgivelse. Du skal nå trene deg på å se når situasjonen skjer – hvilken av disse strategiene tar du? Konfronterer du ubehaget eller flykter du (avleder deg selv fra ubehaget) eller bare overgir du deg – dette nytter ikke likevel. 

Bilde med tekst

I dette trinnet skal du lære mer om hvordan du reagerer når du er i en situasjon. Du har automatiske handlinger og strategier som skjer, hver gang du opplever å bli såret eller skuffet.

Alt du opplever i livet skaper din historie. Erfaringene du gjør lagres i hjernen. Alt du har lært deg i livet blir husket. Denne informasjonen blir lagret i din hukommelse. Dette kalles underbevisstheten, det er ikke noe du tenker på i din hverdag.

Dette er for å gjøre hverdagen din enklere. Du slipper å tenke på hvordan du skal utføre dine daglige gjøremål, som f.eks å kjøre bil. Du setter deg i bilen og kjører fra der du er, til dit du skal. Tankene dine har fokus på mange ulike ting før du kommer frem.

Bilde film / av hjerne

– Engelsk: kopiere inn
– Youtube Panikkangst

Ønsker du forandringer i din hverdag er det helt nødvendig å trene din oppmerksomhet.

Når du reagerer oppfører du deg på en bestemt måte. Den måten du oppfører deg på er en refleksreaksjon som utløser en handling som skjer akkurat i det øyeblikket du reagerer.
Hvordan du reagerer og handler blir resultatet etter at reaksjonen og handlingen er gjort. Hvordan du opplever situasjonen etterpå, hvordan den påvirker deg, bestemmer styrken på din misnøye. Hvordan du opplever misnøyen, bestemmer hva som tar fokuset ditt og hvordan du har det.

Fordelen med å være bevisst dine handlinger er, at når du på forhånd vet at en situasjon kommer, kan du bestemme hvilke handlinger du tar. I de situasjonene får du ikke ubehagelige reaksjoner.
Hvor misfornøyd er du?

Når du er fokusert, er det lettere å velge en strategi eller handling som er bra for deg. Du gjenkjenner situasjonen og vet at hvis du velger slik som du har gjort før, får du samme resultat som tidligere. Men velger du en ny strategi/handling som er bra for deg, får du alltid et bedre resultat. Du må forstå dine automatiske reaksjoner og handlinger du tar.

Sier du ja og gjør noe før du har rukket å tenkt deg om. Da skal du trene deg på å bli oppmerksom når du sier og gjør ting på automatikk og hvilke resultat du får ved denne handlingen.

Her skal du få et eksempel:

Er du ofte sliten? Da kan en av årsakene være at du har en programmert uvane. Denne uvanen kan være at du sier ja, selv om du mener nei. Hvis du har den uvanen, tenk på i hvilke situasjoner du sier ja og mener nei.

Det er når du er i situasjoner at dine automatiske reaksjoner og handlinger skjer. I steg 1 lærte du å bli enda mer fokusert
på hvilke situasjoner som skjer i din hverdag.

Dine strategier-dine handlinger gir seg utslag i din oppførsel. Hvordan du automatisk reagerer og handler? I noen situasjoner reagerer du med sinne, i andre situasjoner blir du taus, eller du kan bli unnvikende. Det er følelsen som bestemmer din oppførsel.

Video

BLOMSTEN:

Skriv «dine handlinger» i midten av blomsten. I bladene skriver du hvilke handlinger du gjør.  I hvilke situasjoner bør, skal og må du.

 

Spørsmål:
1. I hvilke situasjoner gjør du en handling du er fornøyd med?
2. I hvilke situasjoner gjør du en handling du er misfornøyd med?
3. Er det noen handlinger som er typisk deg?
4. Er det en følelse som gjentar seg når handlingene har skjedd?
5. Får du ofte dårlig samvittighet?
6. Tar du ofte ansvar for andre?

I hvilken situasjon får din automatiske reaksjon og handling
deg inn i A – negativ,
når blir du i B – Når blir du nøytral
og når blir du i C – positiv.

………….A                               B                                     C
Negativ følelse                 Nøytral                        Positiv følelse

Notatblokk:
Skriv ned din første reaksjon når en situasjon skjer.
Skriv ned hvordan reaksjonen påvirker deg.
Skriv ned hvordan du oppfører deg.
Skriv ned hvordan du behandler deg selv når du er i reaksjonen.
Skriv ned hvordan du behandler andre når du er i reaksjonen.
Skriv ned hva du sier, eller om du biter tennene sammen.
Skriv ned hva du skulle ønske du hadde sagt.
Skriv ned hva behovet ditt var og hvorfor du oppførte deg som du gjorde.
Hvis du kunne gjort det om igjen ville du oppført deg på samme måte?
Hvis nei hvordan ville du oppført deg? Skriv det ned.

Hensikten er å ha gode strategier, da oppnår du hva du vil. Håper du syns det er spennende og iaktta dine automatiske reaksjoner og handlinger.
Tren deg på å bli oppmerksom på hvilke strategier og handlinger som er bra for deg, og hvilke som gir deg negative konsekvenser.

Huskeliste Reflekshandlinger
Når du er i en situasjon du reagerer negativt på får du en refleksreaksjon. Den reaksjonen du får da, gjør at du tar noen handlinger før du rekker å tenke klart.

Tren deg på å se hvilke reaksjoner og handlinger du får i de ulike situasjonene.

Målet med trinn 7:

Legg merke til hva du gjør og hvorfor du gjør det. Gir det du gjør deg en positiv eller negativ opplevelse? Se hvilken strategi du tar i de ulike situasjonene – kamp, flukt eller overgivelse?

Lykke til med å bli kjent med din underbevissthet og hva den gjør for din helse, trivsel og livskvalitet, på godt og vondt.