fbpx

Behov

Velkommen til trinn 6 som handler om dine behov som er din drivkraft.

Behovene våre, er nøkkelen for å fungere i hverdagen. Vi er avhengig av å få dekt behovene for å overleve. Vi har funksjonelle behov, som mat og søvn. I tillegg kommer hverdagsbehovene som økonomi, trygghet, være behøvd, fellesskap osv.

Bilde med tekst.

Veien til innsikt –
en komplett løsning
for indre trivsel og god livskvalitet.

 

Håper du har fått deg en aha opplevelse på hvor mye følelsene styrer deg. Er du overrasket hvor mye forventninger og sannheter styrer deg? Legg merke til når skuffelser og misnøye skjer og hvor mye forventningene og sannhetene påvirker deg. Hvordan du har det, om du er fornøyd eller misfornøyd handler om dine behov. Når dine behov er dekket er du fornøyd og har en god opplevelse. Derfor er det så viktig å bli oppmerksom på dine behov. Når du reagerer i situasjoner er det fordi det er noe du ikke liker, du får ikke det du vil ha.

Behov for trygghet både sosialt og økonomisk er viktig for å ha det godt. Gode relasjoner, fellesskap, bli sett, hørt, forstått, inkludert og verdsatt. Behov for at noen bryr seg om deg og at du blir tatt hensyn til. Når disse behovene ikke blir dekket reagerer du og får vonde følelser.

       

VIDEO

Selv om du har alt det ytre på plass blir du likevel utfordret på behovene dine.

Behovene er drivkraften i alt du gjør, når du gjør det. Uten å få dekket de primære behovene overlever du ikke. Behovene er en ferskvare. Det er ikke noe som kan lagres.

Skal du bli bevisst på deg selv, er nøkkelen og forstå dine behov.

Når du gjør oppgaver som du må, bør og skal, legg merke til om du er redd for hvordan andre oppfatter deg, hvis du sier nei. Sier du ja og mener nei kan behovene dine sprike i to retninger. Du får dårlig samvittighet om du sier nei. Du har behov for å være snill men du har også behov for å gjøre noe annet på samme tid.

Når behovene peker i to retninger, kan det være vanskelig å velge det som er bra for deg. Du handler og gjør ting du ikke vil. Tren deg på å se når du gjør noe du ikke vil. Det er når du går på akkord med deg selv at de vonde følelsene kommer. Du glemmer deg selv, og tar ikke hensyn til hva som er bra for deg. Du får også vonde følelser, når du vil ha noe fra andre og ikke får det. Derfor er det viktig å se hvilke forventninger du har i disse situasjonene.

Har du et ønske fra en person, om at denne personen skal gi deg oppmerksomhet på en bestemt måte? Denne personen har aldri gitt deg den oppmerksomheten, men du går likevel å håper på det. Da skaper du deg et behov til en person, som aldri kommer til å gi det du vil ha. Derfor er det viktig å bli oppmerksom på – hva er realistisk og hva er ikke. Går du å håper på noe som aldri kommer, vil du bli evig skuffet.

Du har et behov/ ønske. Er det lett å bli skuffet hvis du krever det fra andre og ikke får det innfridd? Av og til har vi for høye forventninger til andre. Tenk igjennom, kan jeg forvente dette fra andre?

Når er det du reagerer på dine behov?

Nå skal du legge merke til hvor ofte du er A, B eller C.

A Negativ følelse

B Nøytral

C Positiv følelse

Behov blir ikke dekket – A
Når ting ikke betyr noe for deg – B
Når behovene dine er dekket – C

Hvor mange negative fjes har du hatt i dag?
Hvor mange nøytrale fjes har du hatt i dag?
Hvor mange positive fjes har du hatt i dag?

I hvilke situasjoner:
 får du ikke dekket dine behov – A,
 føler du deg nøytral, det betyr ikke så mye for deg – B
 får du et positivt resultat – C.

BLOMSTEN:

Skriv behov i midten av blomsten og i hvilke situasjoner behovene ikke blir innfridd i bladene.

Spørsmål:
1. Hvilke behov har du?
2. Hva vil du ha av deg selv?
3. Hva vil du ha fra andre?
4. Hva skal til for at du er trygg i deg selv?

5. Hvordan reagerer du når andre ikke gir deg det du vil ha?
6. Føler du deg ofte utrygg?

7. Hva ønsker/drømmer du om?

Notatblokk:

Når kritiserer du deg selv for den du er?
Når kritiserer du deg selv for det du gjør?
Noter hvilke behov er oppfylt og hvilke behov ønsker du mer av?

Kjefter du ofte på deg selv?
Skriv ned hva som er viktig for deg for at du skal ha det godt.
Skriv ned hva du kan gjøre for å ta mer hensyn til deg og dine behov.
Skriv ned hva du får overskudd av og hva som gir deg glede å gjøre.

Blomsten: Hvilke behov har du fra hvem?
Meg selv i midten
Familie
Jobb
Venner
Fritid
Økonomi
Drømmer
Helse

Håper du blir god til å ta vare på deg selv og ta vare på dine egne behov. Da blir du mer fornøyd, får mer overskudd og skaper mer trivsel i din hverdag.

Huskeliste Behov
Årsaken til reaksjonene dine er når du reagerer på et behov. Da får du en negativ følelse.

Styrken på følelsen bestemmer hvor mye behovet betyr for deg. Er det viktig for deg, reagerer du mye. Betyr det lite reagerer du lite eller ingenting. Årsaken til alle dine reaksjoner er, fordi behovene ikke innfris, og du blir misfornøyd og får en negativ reaksjon.

Bruk StoppStressøvelsen å se for deg at behovet ditt ikke blir oppfylt.

Gjør noe som er bra for deg der du tar hensyn til deg selv.

Målet for trinn 6: 

Bli bevisst dine behov. Hva som får deg inn i negative følelser og skaper gode dager for deg. Gjør mer av det som gjer deg overskudd og skaper glede for deg. Små steg av gangen .

Lykke til med å bli bevisst hvordan behovene påvirker deg i din hverdag på godt og vondt. Når du er bevisst behovene dine er det lettere å gjøre det som er bra for deg. Gled deg til å ta mer hensyn til deg selv, så vil du tiltrekke deg enda mer av det som er bra for deg. Du vil få et mer stabilt humør og harmoni i kropp og sinn. Det som før påvirket deg negativt, påvirker deg ikke lengre.