fbpx

Sannheter

Velkommen til trinn 5 som handler om dine sannheter.

Sannheten er som en navigasjon i livet ditt. Det er sannhetene du styrer etter. Har du en sannhet at dette er bra for meg så går du for det. Et eksempel, du skal bytte jobb. Du kan ha mange plusser og minuser på at du skal bli der du er og mange på at du skal ta et steg videre. Hvilken av disse sannhetene handler du på? Det er sannhetene som får oss til å bli passive eller ta action. Det er lett å si, bare gjør det. Men virkeligheten kan være en annen, sier sannheten at det kan jeg ikke, da blir det ingen handling. 

Bilde med tekst/slagord

Sannhetene vi har, er et spennende tema, men samtidig utfordrende. Håper du har erfart hvor mye dine forventninger styrer dine følelser. Håper du har fått tid til noe som er viktig for deg også, og som gir deg glede og gode opplevelser.

I dette trinnet handler det om dine sannheter. Sannhetene kan være dine muligheter men også dine begrensninger. Du har programmerte handlinger og strategier som du gjør helt automatisk. Når du reagerer negativt på noe er det fordi du har en sannhet som ikke støtter det du opplever. Du liker ikke svaret eller oppførselen som skjer. Det skjer før du rekker å tenke deg om. Du reagerer og hendler når du kommer i situasjoner du får en negativ opplevelse i. Du kan reagere med skuffelser eller bli sint fordi du kan oppleve at noen ikke tar hensyn til deg eller andre. En måte å bli bevisst sine sannheter på, er når du blir provosert. Da vet du at du er uenig i det som ble sagt eller gjort.

   

Sannhetene handler om hva du mener er rett og galt. Det er mange ting som styrer dine sannheter. Sannhetene har du opparbeidet deg gjennom livet, gjennom oppdragelse og erfaringer som har skjedd. Mange av sannhetene du har, vet du ikke engang om. Sannhetene dine kan være bra for deg, men de kan også begrense deg for å få dekket dine behov.

Når du begynner å legge merke til sannhetene vil du erfare at mange er begrensninger. Bak de unnskyldningene og begrensningene du har, ligger ofte en redsel. Denne redselen trenger ikke være relevant i dag, men redselen for hva som kan skje i fremtiden kan skremme deg. Når du blir bevisst at du har en sannhet hvor frykten ligger bak, gå til Stoppstressøvelsen og kjenn på frykten og hvordan den begrenser dine valg i hverdagen din.

Sannheter skaper temperatur og engasjement. Sannhetene styrer dine holdninger, valg og handlinger. Så lenge det du gjør fører til at du er fornøyd har du sannheter som er bra for deg. Har du sannheter som gjør deg misfornøyd , er det viktig å bli bevisst hvilken sannhet som gjør deg misfornøyd. Da kan du ta et bevisst valg om du vil ha en endring å bli fornøyd.

Når du blir oppmerksom dine sannheter og hvordan de påvirker deg, kan du selv velge. Du kan velge å følge sannheten eller du kan velge å mestre redselen. Da har ikke redselen makten over deg lengre, du kan velge det som er bra for deg. Har du dårlig samvittighet har du en sannhet bak, som forteller deg at du burde handle på en bestemt måte. Her kan du møte følelsen av dårlig samvittighet. Når følelsen av dårlig samvittighet er borte, tar du et bedre valg, både for deg selv og andre. Ingen er tjent med at du gjør noe du ikke vil, hvis du blir sur og irritert etterpå.

Din bagasje preger hva du mener. Dine opplevelser former din fremtid. Hvilke sannheter får deg til å reagere?

A Negativ følelse

B Nøytral

C Positiv følelse

Hvilke sannheter får deg til å:

Reagere negativt – A
Sannheten påvirker ikke deg i det hele tatt – B
Her er du fornøyd med sannheten din – C

Når det er noe du ikke liker har du en sannhet som ikke støtter resultatet. Still deg selv spørsmålet, hvorfor liker jeg ikke dette? Da finner du sannheten din. Sannhetene er sjefen vår. Det er sjefen som bestemmer.

BLOMSTEN:

Skriv sannhet i midten av blomsten og dine sannheter i bladen.

Spørsmål:

Ved å stille deg disse spørsmålene finner du svarene på dine sannheter.

1. Hvilke sannheter begrenser deg?
2. Hvilke sannheter skaper uvaner for deg?
3. I hvilke situasjoner unnskylder du deg?
4. I hvilke situasjoner vil du, men ikke tørr?

5.  I hvilke situasjoner blir du påståelig?

Notatblokk:

Noter deg i hvilken situasjon du opplever at sannhetene begrenser deg. Tren deg på i hvilke situasjoner du reagerer på noe du ikke liker. Da blir du oppmerksom på hvordan sannheten stopper, begrenser deg eller gir deg vonde følelser.

NB! Hver gang det ligger en begrensning bak sannheten, er det noe du er redd for.

Bruk StoppStressøvelsen på det du er redd for, å se om sannheten endrer seg, når følelsen i redselen blir borte.

Huskeliste Sannheter
Hva er det du ikke liker med deg selv eller andre?

Bruk StoppStressøvelsen og kjenn på det du ikke liker og hvorfor du ikke liker det.

Målet med trinn 5:

Bli oppmerksom sannhetene som begrenser deg. Bli bevisst de positive sannhetene og velg mer av dem.

Lykke til med ditt forskningsprosjekt. Finn dine sannheter. Få innsikt i dine sannheter, hva er bra for deg og hva holder deg fastlåst?