fbpx

Forventninger

Velkommen til trinn 4 som handler om dine forventninger.

Har du kjent lykkefølelsen når noe du har gledet deg går i oppfyllelse. Da smiler livet! Verre er det når vi forventer noe og ikke får det innfridd. Da blir skuffelsen stor. 

Bilde med tekst/slagord

I forrige trinn handlet det om følelser. Håper du har brukt StoppStressøvelsen flittig og at du har fått erfare at følelsene avtar i intensitet og styrke når du fokuserer på de. Vi håper du har hatt mer fokus på hvordan følelsene styrer din hverdag og erfart at følelsen blir borte, og du kan være mer fokusert på det som gir deg glede.

Når du vil for mye med å få det til, kan det vara vanskelig å fokusere på følelsen. StoppStressøvelsen handler kun om å ha fokus, ikke å prestere.

Når du har forventninger til deg selv og andre, og det ikke blir slik du forventer, reagerer du negativt. Dine ønsker blir ikke oppfylt og du opplever at vonde følelser tar oppmerksomheten din.

Det kan være du opplever at andre har forventninger til deg, men det er opp til deg, om du vil innfri forventningene. Det kan være ubehagelig for deg å ikke oppfylle andres ønsker. Derfor strekker du deg kanskje for langt, for at de skal blir fornøyde. Det kan være du må lide for det etterpå, fordi du blir sur og misfornøyd fordi du har gjort noe du ikke ville. Kanskje du også blir sliten og lei. Du kan også tro at andre har forventninger til deg uten å vite at de har det.

Når du blir bevisst dine og andres forventninger til deg, kan du selv velge om du vil innfri ønskene eller ikke.

Det kan være du får dårlig samvittighet om du sier nei. Da skal du bruke StoppStressøvelsen å fokusere på hva et det verste som kan skje, hvis du sier nei. Etter at du har overvunnet redselen, kan du bestemme deg for ja eller nei. Og svare når redselen for å si nei, er borte.

Når du tar et bevisst valg, enten det blir ja eller nei og har liten styrke i intensiteten i følelsen, reagerer du ikke negativt og blir misfornøyd og har lite energi.

Stiller du høye krav til deg selv og aldri klarer å leve opp til de? Når du trener humøret ditt, er det enkelt å finne i hvilke situasjoner du har skapt deg en forventning.

 

video 

BLOMSTEN:

Skriv forventning i midten på blomsten. I bladene skriver du, hva forventer du av deg selv og hva forventer du av andre. F.eks. en venn har en avtale om å møtes kl. 11.30, de som skal møte opp vet ikke om den forventningen og møte ikke opp og har andre avtaler. forventning om at partneren skal rydde.

Spørsmål:
1. I hvilke situasjoner blir du skuffet?
2. Blir du ofte skuffet over deg selv?
3. Blir du ofte skuffet over andre?
4. Har du noen situasjoner som gjentar seg?
5. Hvilke krav og forventninger har du til deg selv?
6. Er disse kravene og forventningene høyere enn du kan leve opp til?
7. Vil du fortsette å skape deg forventninger når du vet at resultatet er skuffelse?

 

Når er det forventningene dine ikke blir innfridd?

A Negativ følelse

B Nøytral

C  Positiv følelse

Forventningene dine er ikke innfridd – A
Når du ikke har forventninger – B
Når forventningene oppfylles – C
Bli bevisst når du skaper deg forventninger som gjør deg misfornøyd.

Øvelse – øv deg å se hvilken forventninger du har.

Notatblokk:

Noter deg:

Hvilke forventninger har du hatt i dag?
Hvilke forventninger ble innfridd?
Kom du i dårlig humør av noe?
Har du hatt noen negative eller vonde følelser?
Hvis ja, klarte du å komme deg ut av de vonde følelsene med hjelp av StoppStressøvelsen?
I hvilke situasjoner føler du deg ikke bra nok i? Hva forventer du av deg selv i denne situasjonen?

I hvilke situasjoner forventer du mer enn du mestrer?

Oppsummering:
Når du tenker på fjes A og C, kjenn på kontrasten av humøret ditt i de ulike fjesene.
Det er enkelt å velge det som er bra for deg, når du forstår forskjellen på din hverdagsglede/ opplevelsen av slit og mangel på mestring.
Tar du hensyn til deg selv og gjør det du liker, kommer overskuddet. Gjør du mest av det du må, forsvinner overskuddet ditt.
Tren fokuset ditt og velg det som er bra for deg. Det er ikke egoistisk å ha godt humør og overskudd. Det er da du har mye å gi til andre.
Når du gjør ditt beste og ikke har forventninger til deg selv, blir resultatet at du føler deg bra nok uansett.

Sjekkliste:

I hvilke situasjoner reagerte du?
Hvilken følelse var sterkest?
Hva forventet du i denne situasjonen?

Huskeliste forventninger:
Bruk StoppStressøvelsen hver gang dine ønsker eller forventninger ikke blir oppfylt.

 

Målet for trinn 4:

Å se i hvilke situasjoner du har forventninger til deg selv og andre. Bruk StoppStressøvelsen når forventingene dine ikke blir innfridd.

Lykke til med ditt videre arbeid for å bli mentalt sterk og gjøre mer av det som gir deg glede.