fbpx

Konsekvenser

Velkommen til trinn 11 som handler om at dine konsekvenser

Nå er du kommet til trinn 11 som er konsekvensene og summen av hvilke følelser, reaksjoner og handlinger du har hatt i en situasjon. Hvordan du reagerer, handler og oppfører deg og hvordan andre reagerer, handler og oppfører seg mot deg blir dine konsekvenser. Har du en god reaksjon, handling og oppførsel hvor du tar hensyn til deg selv, får du få eller ingen negative konsekvenser.

Bilde med tekst

I dette trinnet skal du trene deg på å se i hvilke situasjoner du får gode resultat. Du skal bli oppmerksom på hvordan du reagerte og handlet når du ble fornøyd. Du skal også trene deg på å se hvordan du reagerte og handlet når du ble misfornøyd.

Hvordan kan du unngå de uønskede konsekvensene ? For å kunne få gode resultat i det du gjør er det noenting som må være på plass. Det første er å være oppmerksom når du tar valg, at det er du som velger og ikke redselen din. Ofte er vi så redde for konsekvensene at vi unnlater å handle.

Håper du har hatt en spennende tid med å dykke ned i forståelsen av hvordan ditt underbevisste og bevisste sinn fungerer. Dine akutte reaksjoner starter i situasjoner. Hvordan du reagerer og handler blir de konsekvensene du må slite med senere, og de kan bygge seg opp over tid. Du kan bli redd for nye konsekvenser av det du har satt i gang.

Hensikten med Harmoniprogrammet er at du lærer å se ditt eget reaksjons og handlingsmønster. Når du gjenkjenner situasjoner du har reagert på før, får du et kort øyeblikk på å kunne velge noe som er bedre for deg. Derfor er det viktig å være i fokus når situasjonene skjer. Noen situasjoner skjer uventet, men du vil oppdage at mange situasjoner er veldig forutsigbare. Når du kjenner ditt eget og andres reaksjonsmønster er det lettere å ta de gode valgene som gir deg en god opplevelse.

Skjer situasjonene uventet vet du ikke hvordan du reagerer. Her kan det være du må gi deg selv tid til trening før du forstår hvorfor det skjer og når det skjer. Hva var behovet/ønske ditt i situasjonen? Du kan også ha mange sannheter om den situasjonen og hvilken sannhet var det som fikk deg til å handle? Noen ganger kjenner du deg igjen i situasjonen, men det er helt vanlig å gå hele løpet ned til konsekvensene før du skjønner hva som skjedde og hvorfor. Det er viktig at du legger merke til alle konsekvensene dine og at du blir oppmerksom hva disse konsekvensene gjør med deg.

Reaksjonene skjer så raskt at du kan ha klart å få mange konsekvenser i løpet av kort tid. Har du først begynt på karusellen i reaksjonsmønsteret kan det være vanskelig å stoppe. Det er først når du kommer til konsekvensene at du kjenner følelsene. Når du går hele løpet kommer du inn i følelsen av oppgitthet, maktesløshet eller tomhet.

BLOMST:

Skriv ned alle konsekvensene du hadde i denne situasjonen. Feks. Noen er sur på meg, vi snakker ikke sammen, vi har mistet kontakten. Dårlig samvittighet, angret på det jeg sa. Satt meg i en økonomisk dårlig situasjon, kjøpt noe jeg ikke trenger. Angre osv.

Spørsmål:
1. I hvilke situasjoner får du negative konsekvenser?
2. I hvilke situasjoner gjør du noe du ikke vil?
3. Er det noen konsekvenser som går igjen? Eks. Når helgen kommer får du hodepine.
4. Hvilke negative følelser fikk du?
5. Hvordan oppførte du deg i situasjonen?
6. Sa du og gjorde ting du angret på?
7. Fikk du dårlig samvittighet?

Hvilke konsekvenser får du når du er i fjes A og C?

A                                                  C
Negativ følelse                 Positiv følelse

 

Konsekvensene dine:
Eks kranglet med datteren din
Vonde følelser
Uvenner
Snakker ikke til meg
Unngår/avviser
Betydningsløs
misliker
Straffer meg

Dårlig stemning i huset
Lite energi
Fornærmet

Løsning:
Rykk tilbake til situasjonen
Finn den sterkeste følelsen, møt følelsen til styrken er borte
Tren deg på å se hele mønsteret, og fortsett å tren fokuset ditt
Hva du tenker og føler når.
Og har du negative følelser, tren på å kom så raskt ut av de som mulig

Dagbok:
Tren deg på å ta et godt valg når situasjonen oppstår. Tenk gjennom situasjonen du vet skjer, hvordan du vil reagere og handle. Bestem deg på forhånd hva du vil gjøre og hva du vil si. Skriv ned dine valg og handlinger du har tatt i dag og hvilke positive og negative konsekvenser du fikk i de ulike situasjonene. Når du blir oppmerksom på hvilke situasjoner du refleks- reagerer og handler på og hvilke konsekvenser det gir deg, har du stor påvirkningskraft på dine reaksjoner og handlinger.

Huskeliste konsekvenser
Når du strekker deg for langt blir du misfornøyd og utmattet.

Tren deg på å sett grenser og lytt til kroppen.

Målet med trinn 11:

Se situasjonene og ta bevisste valg der du ser dem.

Lykke til med å se dine egne reaksjoner og handlinger for å kunne ta de beste valgene for deg selv. Noen ganger må du si ifra hvis andre er involvert på hva som er bra for deg. Hver gang du har en negativ opplevelser, tenk på hvorfor opplever du det slik. Kom ut av den negative opplevelsen så raskt som mulig.