fbpx

Reaksjon

Hei og velkommen til trinn 2 som handler om reaksjoner.

Dette er et spennende tema som har vært veldig lærerikt for oss. En negativ reaksjon, er som et fyrverkeri. Det lyser godt opp og smeller når du eller andre reagerer med sinne og irritasjon. Ofte kommer reaksjonen uventet og reaksjonen kan bli et tema over tid. Reaksjonen kan skape uvennskap og føre med seg mange vanskelige reaksjoner fremover. Noen reaksjoner kan sette seg så hardt, at de kan ødlegge gode relasjoner.

Dette trinnet henger tett sammen med Trinn 1 som handlet om situasjoner. Det er nødt å skje noe eller frykten for at noe skjer, for at du får en reaksjon. Denne reaksjonen styrer alle dine tanker, følelser, valg og handlinger. Denne reaksjonen er en stressreaksjon for kroppen som kan gi en kroppslig reaksjon som fysisk smerte og ubehag.

For at du skal forstå ditt egen reaksjon- og handlingsmønster, må du vite når situasjonene som du reagerer på skjer. Her trenger du å legge merke til hva som skjer og hvorfor du reagerte.

På menyvalget START i Harmoniappen, kan du avgi svar på spørsmålene, da vil du få en oversikt over hvilke situasjoner og reaksjoner som gjentar seg.
Hverdagen er lik for de fleste, noen har jobb andre har ikke. Noen bor med mange mennesker, andre gjør det ikke. Du vil raskt erfare triggerpunktene som er startknappen til dine reaksjoner. Du vil se at triggerpunktene gjentar seg ofte, dette fordi situasjonen din er lik, dag etter dag.

Slagord
Vil du ha en forandring, grip muligheten nå

Bilde
Video

Du skal nå kjenne etter:

Hvordan har du det akkurat nå?
Har du det bra?

Kan du tenke på hvorfor du har det bra?
Hva har du gjort?
Har du det ikke bra, finn ut hvorfor du ikke har det bra?
Hva fikk deg til å få opplevelsen av å ikke ha det bra?

Hva ble sagt eller gjort?

Hva ble ikke sagt eller ikke gjort som du reagerte på?

Når noe betyr mye for deg, for eksempel en god venn. Du treffer vennen din, den sier noe til deg som virkelig sårer deg. Siden vennen betyr mye, reagerer du sterkt. Der noe betyr mye, reagerer du kraftig. Der det ikke er så viktig for deg, reagerer du svakere. Styrken på reaksjonen bestemmer din opplevelse av situasjonen.

A Negativ

B Nøytral

C Positiv

I hvilke situasjoner har du en negativ opplevelser og hvorfor fikk du denne opplevelsen?
I hvilke situasjoner er du hverken fornøyd eller misfornøyd, det betyr ikke så mye for deg?
I hvilke situasjoner er du glad?

Spørsmål

  1. Hva trigger våre reaksjoner?
  2. Hvor ubehagelig synes vi egne og andres reaksjoner er?
  3. Hvordan påvirker reaksjonene deg?
  4. Hvordan reagerer du på kroppsspråk, væremåte/ oppførsel?
  5. Hvordan reagerer du når det er noe du ikke liker?
  6. Hvordan reagerer du på kritikk til deg selv og fra andre?

 

Notatblokk:

 

 

 

Huskeliste:
Gode opplevelser gir harmoni og glede.
For å oppnå mer harmoni og glede er det viktig å overvinne de negative reaksjonene så raskt som mulig.

Målet for trinn 2:

Nå skal du være oppmerksom for når situasjonene skjer og du skal vite hva du reagerer på og hvorfor.

Lykke til!