fbpx

Nye valg

Velkommen til trinn 12, som handler om å skape en positiv forandring.

Wow! Nå har du vært igjennom livstilsprogrammet Harmoni. Håper du sitter igjen med masse sterke inntrykk på hvordan du kan påvirke egne valg og resultater. Håper du har fått masse ny lærdom som du vil ta med deg resten av ditt liv, og at du i hverdagen din dykker dypere inn i både dine og andres reaksjons og handlingsmønster. 

Nå har du vært gjennom 11 trinn og dette trinnet er det siste i dette programmet.
 Håper du har fått med deg mange positive overraskelser. Å ta tak i ubehagelige situasjoner kan være både krevende og slitsomt.

Derfor har hensikten vært å gi deg gode verktøy så du kommer deg raskt ut av de ubehagelige situajsonene. Når du er i ubehagelige situasjoner oppstår negative følelser. Det er den negative følelsen sin varighet og styrke som bestemmer hvor dårlig du har det. Derfor har du hele veien terpet på å fokusere. Når du klarer å holde fokus på ubehaget uansett hvor vond følelsen er, håper vi du har erfart at følelsen reduseres og forsvinner. Da har den ikke lengre makt over deg.

Håper dette programmet har gitt deg inspirasjon til å fortsette å være bevisst øyeblikket og situasjonene du havner i. Dette for at du skal ha muligheten til å være oppmerksom i det situasjonen starter og du kan ta de gode valgene.

Video

Hva gjør du videre?
 Når du vet at du kommer i situasjoner som er utfordrende for deg, tenk gjennom om du er fornøyd i situasjonen. Hvis du er fornøyd vet du at du har valgt og handlet riktig. 
Du kan styre etter om du er fornøyd eller misfornøyd .

Er du misfornøyd etter at en situasjon har oppstått, er det noe du har reagert på.
 Finn ut hva du reagerte på og hvorfor.
 Når du forstår årsaken til at du reagerte er det lettere å gjøre noe med det.

Husk på at du reagerte fordi du har et behov og et ønske på hvordan du vil at det skal være. Opplever du ofte å få det som du vil, er det lett å gjøre deg fornøyd.

Gir du etter i situasjoner, strekker deg lengre enn du vil, er du oftere misfornøyd.
 Tren deg på hva du vil i de ulike situasjonene.
 Kjenn etter hver gang du er misfornøyd om du har gjort noe du ikke vil.

 Føler du ofte du må, bør og skal. Tren deg på å si nei der du kan.

Bruk StoppStressøvelsen hvis du får dårlig samvittighet.
 Om du velger å si ja, men har lite lyst. Vær oppmerksom på at du valgt å si ja.

Tren deg på at hvis du reagerer med en negativ følelse vet du at du har sagt ja til noe du ikke vil. 

Når du kommer i situasjoner og du kjenner den negative følelsen begynner å bygge seg opp, da skal du ta deg en tur på toalettet, eller gå litt bort fra situasjonen om mulig. 
Bruk StoppStressøvelsen få ned styrken i følelsen så raskt som mulig.

Når du står i situasjonen still deg selv spørsmålet hva er behovet mitt akkurat nå og hva ønsker du det skal være?
 Klarer du å stoppe følelsen når situasjonen oppstår unngår du å måtte gå gjennom hele mønsteret ditt med mange vonde og sterke følelser.
 Følelsene setter seg i hukommelsen din og du programmerer negative minner.
 Ut fra disse minnene tar du valgene dine, og du skaper din fremtid.

Dette programmet handler ikke om å være flink. Det handler om å ta deg tid til å trene på å se dine egne reaksjoner og handlinger. Det er i situasjonene du blir utfordret. Det er menneskene du møter som utfordrer deg når behovene og dine ønsker ikke blir innfridd.
 Du kan unngå mange vonde følelser når du kjenner ditt reaksjonsmønster. 
Du kan trene deg opp til at vonde følelser ikke lengre har makt over deg.
 Situasjonene som gjentar seg skremmer deg ikke lengre, du er trygg i deg selv, og du reagerer ikke med vonde følelser. Du blir også oppmerksom nǻr du snakker med andre, om de er fokusert å lytter eller om de er fraværende og opptatt med annet og har et annet fokus enn på deg. Når du er bevisst velger du tidspunktet hva du vil dele med andre og når.

Blomst:

Situasjon i midten. I bladene skriver du hva reagerte jeg på? Var det:  Hjemme
   Jobb     
Familie     
Økonomi
    Fritid    venner

Spørsmål:

1. I hvilke situasjoner får du en positiv opplevelse?

2, I hvilke situasjoner får du en negativ opplevelse?

3. Hva er forskjellen når du får en positiv opplevelse, kontra en negativt opplevelse?

4. Er det noen følelser som gjentar seg oftere enn andre?

5. Hvilke behov er viktig i de ulike situasjonene?

6. Hvilke handlinger er typisk deg når du reagerer på noe?

7. Hvordan vil du ha det i de situasjonene du reagerer på?

Notatblokk: 

Skriv ned hvor fokuset var når situasjonen startet.

Hvordan det påvirket deg
?

Hvor raskt du mestret den
?

Hvorfor du reagerte?

Hvordan du vil reagere neste gang samme situasjon skjer igjen.

Målet for trinn 12:

Er å se situasjonene før de skjer. Ta action uten negative følelser. Da opplever du et godt resultat. Hvis den ubehagelige situasjonen skjer uten forvarsel, er målet å bruke StoppStressøvelsen å få ned den negative følelsen så raskt som mulig.

NB! Få ned den ubehagliege intensiteten i følelsen før du tar noen valg eller snakker med andre. Da vil du oppnå helt andre resultater. Gjelder det mangel på mestring, håndter ubehaget du har ved å ikke ha oversikten i situasjonen. Lag deg en god plan på dine ønsker og trinn for trinn hvordan du skal lykkes!

Huskeliste Løsning:

Gode valg gir positive resultat. Velg den veien som er best for deg. Løsningen er å lytte til deg selv i alle situasjoner.

Lykke til på veien videre.