fbpx

Nye valg

Velkommen til trinn 12 som handler om nye valg.

For å skape en positiv endring må du handle på en ny måte så du får et annerledes resultat.

Wow nå har du vært gjennom  Harmoniprogrammet.
Håper du sitter igjen med mange positive opplevelser på hvordan du kan påvirke egne valg og resultater.
Anbefaler at du får inn bruken av Harmoniappen daglig så du er bevisst når situasjonene skjer. Hvis du ikke er oppmerksom situasjonen kan du ikke ta bevisste valg.
Håper du har lært masse nytt som du tar med deg på veien videre.

Hensikten med dette programmet har vært å gi deg ei verktøykasse for å oppnå mer livskvalitet og harmoni i hverdagen.

Hvordan bruke verktøykassa i hverdagen?
Nå skal du rykke tilbake til første trinn. Situasjonen, nå vet du at det er i situasjonene du reagerer og får den negative opplevelsen.

Hva skal du være oppmerksom på når situasjonen skjer?
Når du er tilstede og observerer situasjonen kan du ta det beste valget.
Første trinn er å se at situasjonen skjer.
Andre trinnet er å lytte til hvordan det påvirker deg
Tredje trinnet er å velge det som er bra for deg.

Tenk gjennom situasjonen før du handler.


A Fornøyd

B Nøytral

C Misfornøyd

Meningsfullt. Ingen energiflyt eller energidropp. Energien forsvinner

Er denne situasjonen meningsfull for meg eller ikke?

Når du vet hvor på skalaen du ligger vet du også hvilket resultat du får.
Hvis det oppleves meningsløst, tenk gjennom forskjellige løsninger å finn en måte og gjøre det på som oppleves meningsfullt. Da får du alltid et positivt resultat.

Temperaturmåler
En annen måte å gjøre det på er å stille deg selv spørsmålet
Gir dette meg energi?
Jeg hverken får eller tappes for energi
Jeg får energidropp

Legg merke til situasjonene der du får energidropp, blir du mer sur og irritert?
Nå som du vet at det er den negative reaksjonen som gir deg mange negative konsekvenser, er det viktig å være bevisst i situasjonen så du kan ta den beste løsningen og oppnå de beste resultatene. Da har du det godt både med deg selv og de rundt deg.
Vi kan kun ta ansvar for våre egne valg og handlinger.

VI STYRER ETTER DET SOM HAR VERDI FOR OSS OG ER MENINGSFULLT.
Andre vet ikke hva som er verdifullt for deg, når du velger det som er bra for deg oppnår du gode resultater og gode relasjoner.

BLOMST:

Situasjon i midten. I bladene skriver du hva reagerte jeg på? Var det:  Hjemme
   Jobb     
Familie     
Økonomi
    Fritid    venner

Nye valg, skap en forandring. Dette er løsningen.

For å kunne skape en forandring må du vite hva du vil ENDRE på.

Når du skal endre på noe må du vite hva du vil ERSTATTE det med.

For å få resultat må du HANDLE på det du vil oppnå.

Husk en situasjon av gangen for å oppnå beste resultat.

Notatblokk: 

Skriv ned situasjonen du ikke har ønsket resultat i. Skriv ned hvordan du vil ha det. Skriv ned hva som må til for å nå målet. Husk å ENDRE, ERSTATTE og HANDLE for å nå resultatet.

Målet for trinn 12:

Er å se situasjonene før de skjer. Ta action uten negative følelser. Da opplever du et godt resultat. Hvis den ubehagelige situasjonen skjer uten forvarsel, er målet å bruke StoppStressøvelsen å få ned den negative følelsen så raskt som mulig.

NB! Få ned den ubehagliege intensiteten i følelsen før du tar noen valg eller snakker med andre. Da vil du oppnå helt andre resultater. Gjelder det mangel på mestring, håndter ubehaget du har ved å ikke ha oversikten i situasjonen. Lag deg en god plan på dine ønsker og trinn for trinn hvordan du skal lykkes!

Huskeliste Løsning:

Gode valg gir positive resultat. Velg den veien som er best for deg. Løsningen er å lytte til deg selv i alle situasjoner.

Lykke til på veien videre.